+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Kostel

Kostel je stavba, která nejen slouží k shromáždění věřících k společným modlitbám a obřadům, ale je zároveň sama o sobě zhmotněním víry a kultury své doby. Není vždy snadné neztratit nic z dědictví předchozích generací a zároveň obohatit tuto tradici o současné vnímání. V našich farnostech se nacházejí kostely se základy již z 11. století. Řada z nich prošla barokními úpravami. V katolické spiritualitě je kostel zároveň místem posvátným, které je zasvěceno Hospodinu, a kde tudíž nelze beze všeho konat jakékoliv shromáždění, případně jakoukoli akci. Výsadou kostelů je posvátné ticho. Je přáním církve nechávat tento prostor celodenně otevřený, ale z obavy o ztrátu nebo poškození uměleckých předmětů to zatím není možné.

Naše kostely:

Kostel sv. Petra a Pavla, farní kostel

Kostel sv. Alžběty

Kostel sv. Václava v Krchlebech

Kostel Všech svatých v Dolních Bučicích

Kostel sv. Václava v Chotusicích

Kostel sv. Marka v Žehušicích

Kostel sv. Máří Magdalény v Rohozci