+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi

Z všech stran i z dalekého okolí dobře viditelný děkanský chrám svatých Petra a Pavla tvoří výraznou dominantu města Čáslavi. Nejstarší části chrámu pochází již z počátku 12 století – je to původní románský tribunový kostel sv. Michala. Dnes tvoří sakristii. V průběhu následujících více než 6 století byl tento chrám postupně rozšiřován a přestavován podle potřeb lidu i podle jejich možností…

Ve 13. století byl k původnímu kostelu přistavěn dnešní presbytář, ve 14. století přibylo trojlodí, kaple Panna Marie Bolestné, v 15. století byla postavena věž – vše v gotickém stylu, barokní úpravy byly pouze zanedbatelné. Celý tento vývoj však byl však mnohem komplikovanější v návaznosti na řadu historicko-politických událostí. Za zmínku jistě stojí připomenout rok 1421 a tzv. „čáslavský sněm“ či skutečnost, že v období husitských bouří chrám sloužil současně jak katolíkům, tak i kališníkům…

Rovněž několik rozsáhlých požárů mělo na stavbu kostela nezanedbatelný vliv. Poslední přestavba, která chrámu vtiskla současnou podobu, proběhla v letech 1908 -1911. Při této přestavbě byly objeveny údajné pozůstatky Jana Žižky z Trocnova…

Vnitřní vybavení kostela je převážně novogotické, hlavní oltář klasicistní.  Z období renesance pochází kamenná kropenka, ze 16. století potom křtitelnice. Varhany pochází z poloviny 19. století. Jedná se o čtvrté největší varhany v královéhradecké diecézi. Mají 3 manuály, pedál a více než 40 rejstříků. Kostel je v nedávné době vymalován, k úplnému dokončení generální rekonstrukce varhan zbývá několik drobností. Navštívit jej můžete v časech pravidelných bohoslužeb nebo po dohodě s duchovní správou.

V květnu 2021 začne restaurování jižní strany kostela sv.Petra a Pavla v Čáslavi. 

Dne 29.1.2021 byly vyměněny okenice na oknech věže kostela. Nově se osadily i měděné okapničky proti zatékání dešťové vody.

 Ke stažení:      Restaurování průčelí kostela sv.Petra a Pavla a náhrobků 2020

Zpět