+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Ekonomická rada

Ekonomická rada je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Na rozdíl od pastorační rady je zřízení ekonomické rady povinné. Její postavení upravuje kánon 537 CIC.

Ekonomickou radu naší farnosti tvoří: R. D. Mgr. Dmytro Romanovský, Petr Hobza, Lukáš Janota, Martin Jusko

Stanovy