+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Ekonomická rada

Ekonomická rada je v římskokatolické církvi pomocný a poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je napomáhat tomu, aby majetek dotyčné farnosti byl spravován s péčí řádného hospodáře. Na rozdíl od pastorační rady je zřízení ekonomické rady povinné. Její postavení upravuje kánon 537 CIC.

Ekonomickou radu naší farnosti tvoří: R. D. Mgr. Dmytro Romanovský, Ing. Renata Pipková, Ing. Jan Špaček.

Stanovy