+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Svátost nemocných

Svátost nemocných (také "pomazání nemocných"), je určena lidem vážně nemocným nebo těm, jejichž síly jsou stářím oslabeny. Svátost má být nemocnému především posilou na duchu.  Nemocný může skrze tuto svátost dojít i tělesné úlevy či uzdravení.
Svátost nemocných se uděluje na požádání v kostele, doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory. Požádat o její udělení můžete kdykoliv. V nebezpečí smrti kněz poslouží nemocným kdykoliv. Vhodný je doprovod člena rodiny. Věřící se mohou připojit k modlitbám kněze i ke vzkládání rukou na nemocného. Nemocnému, který je hospitalizován v nemocnici zpravidla uděluje tuto svátost duchovní správce farnosti, v níž se nemocnice nachází (ve větších nemocnicích působí nemocniční kaplan). Veřejně tuto svátost udělujeme na Svátek Krista Krále. Svátost se uděluje vzkládáním rukou, modlitbou a pomazáním čela a rukou nemocného posvěceným olejem.

Ke stažení: