+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Dary

Vaše dary pro farnost můžete poukázat na níže uvedená čísla účtů s uvedenými variabilními symboly (viz níže). Za všechny dary Vám velmi děkujeme.

Čísla účtů:

  • farnost Čáslav: 5812043359/0800
  • farnost Chotusice: 5812045389/0800

Variabilní symboly pro dary jednotlivým kostelům

Farnost Čáslav
Dar na potřeby farnosti – bez variabilního symbolu
Kostel sv.Petra a Pavla – variabilní symbol 001
Kostel sv.Alžběty Durynské-variabilní symbol 002
Kostel sv.Václava v Krchlebech – variabilní symbol 003
Kostel Všech svatých v Dolních Bučicích – variabilní symbol 004

Farnost Chotusice
Dar na potřeby farnosti – bez variabilního symbolu
Kostel sv.Václava v Chotusicích – variabilní symbol 001
Kostel sv.Marka v Žehušicích – variabilní symbol 002