+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Rok sv. Josefa

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František dne 8. 12. 2020 vyhlásil zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. (převzato z cirkev.cz) 

Vyhlášení roku sv. Josefa a plnomocné odpustky

Apoštolský list papeže Františka Patris corde

Modlitba sedm bolestí a radostí sv. Josefa

Pastýřský list biskupa Jana Vokála k roku sv. Josefa

Apoštolská adhortace Jana Pavla II. o svatém Josefovi Redemtoris custos

Litanie ke svatému Josefovi

Video o svatém Josefovi

Objednávka knihy "9 dní ruku v ruce se sv. Josefem"