+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Svátost biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií tzv.trojici iniciačních svátostí, která z nás dělá křesťany. Svátosti biřmování je třeba k naplnění křestní milosti a uschopňuje přijmout plně Tělo Kristovo, abychom se stávali církví - tělem Kristovým. Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný. I když se o této svátosti mluví jako o svátosti křesťanské dospělosti, nesmí se s tím plést přirozená dospělost měřená naším věkem. Proto jí mohou přijmout jak děti, tak lidé na sklonku života. Svátost řádně uděluje biskup, modlitbou se vztaženýma rukama a pomazáním posvěceným olejem, mimořádně kněz, se svolením biskupa, ale vždy po náležité přípravě. Biřmování se spojuje s dary Ducha Svatého.