+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Svátost biřmování

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií tzv. trojici iniciačních svátostí, která z nás dělá křesťany. Svátosti biřmování je třeba k naplnění křestní milosti a uschopňuje přijmout plně Tělo Kristovo, abychom se stávali církví - tělem Kristovým. Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný. I když se o této svátosti mluví jako o svátosti křesťanské dospělosti, nesmí se s tím plést přirozená dospělost měřená naším věkem. Proto ji mohou přijmout jak dospívající, tak lidé na sklonku života. Svátost řádně uděluje biskup, modlitbou se vztaženýma rukama a pomazáním posvěceným olejem, mimořádně ho uděluje kněz se svolením biskupa, ale vždy po náležité přípravě. Biřmování se spojuje s dary Ducha Svatého.