+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Svátost eucharistie

Eucharistie (svátosti oltářní) je srdce a vrchol života církve. Ježíš řekl: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky." Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, tedy díla spásy, uskutečněného Kristovým životem, smrtí a vzkříšením a zpřítomněného liturgickým úkonem církve. Předsedat eucharistii a proměňovat chléb a víno, aby se staly Tělem a Krví Páně, mohou jen platně posvěcení kněží. Kdo chce přijmout Krista v eucharistickém přijímání, musí být ve stavu milosti. Je-li si někdo vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přistoupit k přijímání, aniž by předtím nedostal rozhřešení ve svátosti smíření. V eucharistii je přítomen sám Kristus a my ji uctíváme adorací. Proto, je-li svátost  v kostele uchovávaná, před svatostánkem poklekáme. Adorace se mohou konat jako samostatný obřad po určitý čas nebo po celý den. Eucharistie se v tomto případě vkládá do monstrance na dobře viditelném, ozdobeném a důstojném místě s hořícími svícemi.