+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Schönstattské putovní svatyňky

SVATYŇKY  SCHÖNSTATTSKÉHO  HNUTÍ.

V čáslavské farnosti putují řadu let tři svatyňky schönstattského hnutí, z počátku jich bylo i jedenáct.Ve skupině nás bývá deset, u každě rodiny svatyňka pobude tři dny, a tak je koloběh  putování svatyňky celý měsíc Připomeňme si historii těchto svatyněk.

Zakladatelem je páter Josef Kentenich. V roce 1914 mladí bohoslovci a duchovní, kteří našli domov Rokoli, v kapličce v Schönstattě ve městě Vallender v Německu, uzavřeli úmluvu lásky s Pannou Marií „Nic bez Tebe – nic bez nás“.

Během krátké doby se přidali další věřící a z malé svatyňky se stalo vyhledávané místo. Schönstattské hnutí se dostalo za hranice Německa. Naši bohoslovci a kněží s nadcházející válkou nemohli putovat do Schönstattu a tak přenesli mariánskou spiritualitu k nám. Tady

11. 8. 1939 uzavřeli též úmluvu lásky s Pannou Marií a od té doby se Rokole stala kolébkou a centrem schönstattského hnutí u nás.

V roce 1941odešla první dívka a v roce 1944 další děvčata z Čech do Německa a staly se členkami sekulárního institutu Schönstattských sester Mariiných. Po pěti letech se vrátily domů a působily v jižních Čechách. Po likvidaci řádů v roce 1950, přešly do civilního zaměstnání, 7 sester bylo vězněno, část jich odešla do blízkosti Rokole. Bydlely v domku v Novém Hrádku a staraly se o rokolskou kapličku. V roce 1974 přes nepřízeň poměrů byla dokončena stavba jejich společného domku v Rokoli. Ten se potom stal domovem nejen sester, ale i ostatních členů schönstattské rodiny. Byl dobudován v roce 2000. Provinční dům sester přes mnohé aktivity (exercicie, duchovní obnovy, tábory, setkávání rodin), zůstává místem ticha, pokoje, modlitby a adorace. Je zde také prostorná kaple sv, Trojice. Slouží jako místo pro setkávání věřících při bohoslužbách pro celé okolí.

V Rokoli pak byla postavena, a 19. 7. 1997 posvěcena, první originální svatyňka v Čechách, přesná kopie původní svatyňky v Schönstattě v Německu. Je to 143. schönstattská kaplička na světě a nese jako ideál „ poslání Betléma“.

Schönstattská spiritualita hlásá nápis „Nic bez Tebe – nic bez nás“. Nad svatostánkem je obraz Panny Marie, jako Matka Třikrát Obdivuhodná, Vítězná Královna Schönstattská.

V blízkosti kapličky se nachází kostel, zasvěcený Panně Marii Rokolské. Byl postaven v roce 1930, po různých průtazích byl vysvěcen až v roce 1945. Ještě se můžeme podívat na dřevěnou stavbu Loretu, ve které jsou umístěny obrazy sedmi bolestí Panny Marie. Přes silnice v lese je pořízena Křížová cesta.

  

A ještě k putování svatyněk. To vzniklo v Brazilii v roce 1954, kde jáhen Joao Luiz Pozzobon se členy rodiny a dalšími věřícími utvořili skupinky o dvou třech lidech a navštěvovali rodiny s obrázkem Panny Marie. Modlili se, promlouvali spolu, pomáhali si. Tak se svatyňky rozšířily do celého světa, i k nám.

Schönstattské hnutí, svatyňky, Rokole – všechno si můžeme znovu upamatovat, navštívit, prožít hezký den, případně dovolenou. Do skupinek ve farnosti je možno se přidat, připsat na přiložený formulář na stole vzadu. Budete srdečně vítáni.

Děkuje M. Prášková

 

skupina 1 (č. 143) skupina (č.142) skupina 3 (č.144)
Prášková Novák Ramaizlová
Tvrdíková Blažková Tichá
Pospíšilová Vančura Kubová
Buriánová Jiráková Semerádová
Paulusová Macháčková Zelenková
Vraná Fidlerová Výborná
Janošová Štikovcová Duda
Hrubanová    
Lněnička    
Vavřičková    

.