+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Svátost manželství

Manželství je smlouva, kterou muž a žena uzavírají mezi sebou a tím vytvářejí důvěrné společenství života a lásky. Svou povahou je manželství zaměřeno na dobro manželů stejně jako na plození a výchovu dětí. Kristus Pán ji u pokřtěných povýšil k důstojnosti svátosti. Pro církevní sňatek je potřeba dodržet určitá pravidla. Nebojte se zeptat na veškeré náležitosti. Ty nejdůležitější z nich jsou popsány níže.

O církevní sňatek požádejte nejméně 3 měsíce před plánovanýmným datem svatby. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi. Datum svatby je nutné konzultovat s duchovním správcem. V některých dnech nelze (podle liturgických předpisů) konat svatební obřady a duchovní správce může být ve Vámi navrhovaném termínu sňatku vázán jinými povinnostmi.

Sňatek se obvykle uzavírá v místě trvalého bydliště ženicha nebo nevěsty.  Sňatek může být uzavřen i v jiné farnosti než ze které pocházíte, pak je ovšem nutné písemné svolení vašeho duchovního správce. Pokud chcete uzavřít sňatek v našem kostele, bude potřeba předložit občanský průkaz, tzv. ověření z matriky místního úřadu, potvrzení o křtu,  a osobní údaje svědků.

Doba přípravy na sňatek probíhá buď hromadně nebo individuálně. Počítejte však s několika návštěvami. Sňatek katolického křesťana s osobou pokřtěnou v jiné církvi či s osobou bez vyznání se řídí zvláštními předpisy.

Ke stažení: