+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Svatyňky Božího Milosrdenství

Od roku 2016 ve farnosti putují dvě Svatyňky Božího milosrdenství. V každé skupině může být 10 členů (máme několik volných míst pro zájemce - přihlásit se můžete zapsáním na stolku v kostele). Svatyňku si předáváme podle stanoveného rozvrhu.