+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Svátosti a svátostiny

Svátosti ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství. Týkají se všech důležitých okamžiků života a dostávají určitou podobnost s úseky přirozeného života. Dělí se na svátosti iniciační, uzdravující a komunitní. Zvláštní postavení má svátost eucharistie, nazývaná Nejsvětější svátost, neboť všechny ostatní svátosti jsou zaměřeny k ní a pojí se s ní. Rovněž svátost kněžství je výjimečná, neboť většina svátostí nejde bez ní udělit.

Svátostiny ustanovila církev jako nástroj k disponování pro přijetí Boží milosti. Je to především žehnání osob, předmětů, objektů a míst. Každé požehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary.