+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Svátosti a svátostiny

Svátosti ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství. Týkají se všech důležitých okamžiků života a dostávájí určitou podobnost s úseky přirozeného života. Dělí se na svátosti "Iniciační" "Uzdravující" a "Komunitní". Zvláštní postavení má svátost eucharistie, nazývaná nejsvětější svátost, neboť všechny ostatní svátosti jsou zaměřeny k ní a pojí se s ní. Rovněž svátost kněžství je vyjímečná, neboť většina svátostí nejde bez ní udělit.