+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Svátosti a svátostiny

Svátosti ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství. Týkají se všech důležitých okamžiků života a dostávájí určitou podobnost s úseky přirozeného života. Dělí se na svátosti "Iniciační" "Uzdravující" a "Komunitní". Zvláštní postavení má svátost eucharistie, nazývaná nejsvětější svátost, neboť všechny ostatní svátosti jsou zaměřeny k ní a pojí se s ní. Rovněž svátost kněžství je vyjímečná, neboť většina svátostí nejde bez ní udělit. Svátostiny ustanovila církev jako nástroj k disponování pro přijetí Boží milosti.Jsou to především žehnání osob, předmětů, objektů a míst. Každé požehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary.