+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Církevní pohřeb

Tak, jak existuje život, existuje i smrt. Chceme vám být nablízku i v tak těžkých životních okamžicích jako je právě ztráta blízké osoby. Termín a čas církevního pohřbu lze domluvit telefonicky (nejlépe s pomocí pohřební služby, u které se pohřeb dojednává). S duchovním správcem se dohodnete na osobní schůzce, kde projednáte další podrobnosti a vyplníte zápis o zemřelém. Křesťanské víře lépe odpovídá uložení ostatků do země, kterému předchází zádušní mše svatá. 

Úkolem duchovního správce je nejen pohřeb zesnulých, ale také duchovní útěcha pozůstalým. Křesťanský smysl smrti se zjevuje ve světle tajemství Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. On je naše jediná naděje. Křesťan, který umírá v Kristu, opouští domov tělesný a odebírá se do domova k Pánu. 

Ke stažení: