+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Obřady žehnání

Církev v síle Ducha Svatého koná svou službu také tím, že ustanovila různé druhy žehnání. Žehnání jsou znameními, která jsou inspirována biblickým slovem a s vírou přijímána. Není to svátost, ale svátostina, která působí skrze víru přijímajícího. Podle staré tradice formule požehnání směřují především k oslavě Boha, vyprošuje se jeho dobrodiní a potlačuje moc zla ve světě.  Žehnají se osoby, předměty a místa. Obřad žehnání má pomáhat lidem v různých situacích a okolnostech života navazovat a udržovat kontakt s Bohem a zprostředkovat jeho pomoc. Žehnání se provádí modlitbou, vztaženýma rukama nebo znamením kříže někdy je doprovázeno kropením svěcenou vodou nebo mazáním olejem. Při žehnání věcí se modlí za lidi, kteří je budou používat.
O osobní požehnání lze kněze požádat kdykoliv, o požehnání drobných předmětů (například růžence, křížku, obrázku,… ) je nejlepší požádat kněze v kostele po bohoslužbě v sakristii. Na žehnání domu či dopravního prostředku se domluvte dostatečně dopředu.

Ke stažení: