+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Pastorační rada

Pastorační rada je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Její zřízení není povinné, avšak je velmi doporučované. Postavení rady upravuje kánon 536 CIC.

V naší farnosti pastorační radu tvoří: R. D. Mgr. Dmytro Romanovský, Mgr. Ing. Josef Poživil, Ing. Martin Fidler, Marie Fidlerová, Ing. Renata Pipková, Jindra Fišerová, PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D., Marie Tučková, Jaroslava Brunclíková 

Stanovy

Zápisy: leden 2022duben 2022červen 2022srpen 2022