+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Čáslavská farnost se od února roku 2023 zapojila do projektu Diecézní katolické charity Hradec Králové s názvem Adopce na dálku. Tímto projektem se snaží Charita zajistit vzdělání pro co nejvíce chudých dětí v indickém státě Karnátaka, diecéze Belgaum. Pomocí finančního příspěvku 6.500 Kč na jednoho školáka, je snaha pomoci dětem v nouzi přímo v jejich rodinném a kulturním prostředí. Během každého školního roku se dětem uhradí výdaje na školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu, dopravu nebo ubytování v internátu, stravu, prázdninové tábory, dárky a odměny.

 

Podporované děti

Videopozdrav od Christyho Antonyho

 

Děkujeme všem, kteří jste se rozhodli finančně podpořit tyto děti v jejich nelehkém životě a za modlitby na úmysl tohoto projektu. Bližší informace o možnosti příspěvku a zapojení se do projektu získáte u Bedřicha Nováka, mobil: 602 684 529, e-mail: novak.bedrich@seznam.cz .