+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Svátost kněžství

Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce časů poslání, které Kristus svěřil svým apoštolům. Člení se ve tři stupně: biskupství, kněžství a jáhenství. Tuto svátost může platně přijmout pouze pokřtěný muž. Udělit tuto svátost může jen biskup jako nástupce apoštolů. K této svátosti musí být člověk povolán Bohem. Církev má právo rozlišit toto povolání, stanovit podmínky a rozhodnout o udělení této svátosti. Jako v případě křtu a biřmování se uděluje jednou provždy, nemůže být opakována ani udělena na omezený čas.