+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Stalo se

Svatoblažejské požehnání

Bylo letos uděleno v předvečer svátku sv. Blažeje, po té, co byly zakončeny obřady svátku Uvedení Páně do chrámu. Zájem byl veliký. Foto zde.

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Jsme oslavili v pátek 2.2. Po tradičním žehnání hromniček a průvodu následovala slavnostní bohoslužba. Foto zde.

 

Ekumenická Bohoslužba

Letos se uskutečnila u bratří a sester Evangelíků v krásním prostředí zrekonstruované historické bašty. Foto zde.

 

První (ne)jen farní ples

První úplná novinka a hned "bomba" roku. Uskutečnil se dlouho připravovaný První ples (ne)jen farnosti. Zájem byl veliký, ohlasy velmi kladné a cca 50 tisícový výtěžek podpořil Kopretinu. Takže už se všichni těšíme na příští ročník 25.1.2025.

(Doufám, že se autor nebude zlobit, že jsem si z facebooku vypůjčila několik ilustračních fotek.)

 

Tříkrálová sbírka

Tradičně i naše farnost se zapojila do každoročního největší Charitní sbírky - té Tříkrálové. 23 skupinek koledníků procházelo s kasičkami městem 6. ledna. A vybrali zase (jako každý rok) na podporu charity rekordní čásku - téměř 136 tisíc Kč. 

(Doufám, že se autor nebude zlobit, že jsem si z facebooku vypůjčila několik ilustračních fotek.)

 

Svátek Zjevení Páně

Jsme letos oslavili v předvečer - tedy v pátek 5.1. 2024. Tradičně bylo žehnáno zlato, rovněž křída, kadidlo a samozřejmě voda. Několik fotografií zde.

 

Posezení u vína

Na svátek sv. apoštola Jana se tradičně žehná víno. Toto posvěcené víno má dle tradice chránit uživatele před účinky jedu a hadího uštknutí - neboť dle legendy sv. Janu otrávené víno, které mu podali, tento nápoj neublížil. I  v naší farnosti bylo tradičně během liturgie požehnáno víno. A ještě jednu tradici jsme opět obnovili - po mši svaté jsme se sešli na faře a ná lásku sv. Jana si požehnaným vínem připili. Foto tady.

 

Vánoce

Ve dnech 24.12. - 26. 12. jsme v našich vyzdobených chrámech oslavili Vánoce. Znovu jsme - doufám, že nejen ve studených dřevěných kostelních jesličkách, ale hlavně ve svých horoucích srdcích - mohli přivítat Pána v podobě malého dítěte, které přišl na tento svět. Letos pár fotek z půnoční bohoslužby.

 

Adventní jarmark

adventní sbírka pro azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska vynesla 21 480 Kč. Děkujeme všem jednotlivcům i farním rodinám za spolupráci a organizaci. Foto.

Zuzka Součková
Pavel Lněnička

Snídaně na faře a úklid a zdobení kostela

Po rorátech následovala společná snídaně na faře a posléze už stavění betléma a zdobení stromků. Všechno se krásně podařilo a náš chrám je na vánoční svátky připraven. Je krásný. Všichni jste vítáni...:)

 

Roráty

V sobotu 16.12. v 7:00 hodin ráno se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnila rorátní mše sv. při svíčkách. Zteměnlý kostel, svit svíček, krásné zpěvy ... to v každém z nás zanechalo hluboký a hřejivý pocit. Několik fotek.

 

Adventní duchovní obnova farnosti

se uskutečnila v sobotu 9.12. Začali jsme mší svatou v půl deváté ráno, pak se přesunuli na faru a nově vybaveného sálu. Přestože náš počet byl vlivem vysoké nemocnosti menší než obvykle, obnova byla skutečně hluboká. Přednášky vedl a zpovídal R.D. Vít Uher z Prahy - téma bylo Vlažnost - horlivost - zbožnost. Obnovat skončila společným ébědem krátce po poledni. Foto zde

Přednáška 1                  Přednáška 2                 Přednáška 3

 

Svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

jsme si připoměli v pátek 8.12. Po mši svaté následovala krátká pobožnost v kapli pod věží.  Fotografie zde.

 

Nebeská návštěva v našem kostele

V úterý 5. 12. do našeho kostela zavítala nebeská návštěva - svatý Mikuláš se svou družinou. A zatímco čerti dělali neplechu před kostelem, uvnitř si v klidu a bezpečí mohla téměř stovka dětí užít mikulášskou návštěvu. Nejprve Mikulášovi zazpívaly společnou písničku, společně s otcem Dmytrem se pomodlily a pak už každý individuálně mohl přistoupit, popovídat si s Mikulášem či mu předvést, co všechno už dovede. A samozřejmě, nikdo neodešel s prázdnou - štědrý světec dostál své pověsti. Foto zde.

 

1. neděle adventní

V neděli 3.12. jsme vstoupili do nového liturgického roku. Součástí bohoslužby bylo tradiční žehnání adventních věnců. Foto zde.

 

Katechumenát

V neděli 26.11. vstoupil do katechumenátu další, již šestý žadatel o křest - Aleš. Vítáme tě, a těšíme se, že dá-li Pán od příštích Velikonoc budeš společně s námi moci přistupovat ke stolu Páně....

 

Pouť u Alžběty

Poutní slavnost kostela sv. Alžběty jsme oslavili v pátek 17.11. mši svatou v 9 hodin. 

 

Novokněžské požehnání

12. 11. k nám na večerní mši svatou zavítal R.D Michal Hladík ze Prahy Stodůlek. Po mši sv. uděloval přítomným novokněžské požehnání.

 

Modlitby za zemřelé

Pobožnost na hřbitovech probíhaly po celý týden od 2.11. (Čáslav, Chtusice), 4.11 (Bučice) a 8.11. (Krchleby). A po každé mši svaté jsme se modlili za zemřelé a snažli se získat plnomocné i částečné (dle času a schopností) odpustky.

 

Pouť v Dolních Bučicích

Letos se uskutečnila ve středu 1.11. na Slavost všech svatých. Foto zde.

 

Zakončení letošního ročníku Terapie varhanní hudbou

Poslední letošní setkání proběhlo v neděli 22. října, kdy nám své umění předvedl pan Petr Vacek z Pardubic.

 

Farní pouť

V sobotu 14. října jsme se vypravili na farní pouť - tentokrát na Moravu. Navštívili jsme Křtiny (Poutní kostel Jména Panny Marie), kde byla mše svatá a následně prohlídka, na oběd zavítali do Slavkova, odpoledne do Žarošic ( Poutní kostel sv. Anny), kde jsme se seznámili s historií a celou akci uzavřeli skvělou večeří s ochutnávkou ve sklípku v Dolních Bojanovicích. Foto zde, video v přípravě.

 

Neděle 8. října

Tento den byl na farní aktivity obzvláště bohatý. Po mši svaté se uskutečnil Misijní jarmark - kvůli špatnému počasí tentokrát v přízemí fary - a na něj volně navázal farní den. Farníci se v příjemném prostředí sešli, popovídali si, ochutnali různé dobroty, prohlédli si novinky na faře. Mládežníci nám přiblížili zážitky se setkání se sv. otcem Františkem v Lisabonu. A Fanda připravil skvělý oběd. Díky:) Ani v podvečer jsme nezaháleli. Po večerní mši sv. rozezněl naše varhany v pořadí již třetí host letošního podzimu Vladimír Roubal z Prahy, který předvedl dechberoucí improvizace na známé kancionálové písně. Foto zde.

 

Poutní slavnost kostela sv. Václava v Krchlebech

Letošní pouť jsme v Krchlebech oslavili v den svátku sv. Václava. Po mši sv. následovalo setkání před kostelem. Nechybělo ani spousta dobrot :)  Několik fotografií zde.

 

Terapie hudbou

Druhé z podzimních zastavení s varhaní hudbou se uskutečnilo v neděli 24. 9. 2023. Svým uměním nás všechny uchvátil teprve 25 letý student Lukáš Dvořák z Prahy.

 

Poutní slavnost kostela sv. Václava v Chotusicích

Letošní pouť jsme v Chotusicích oslavili s předstihem v neděli 24.9.

 

Oslava památky Jména Panny Marie

Se uskutečnila v úterý 12. 9. 2023. Slavnostní bohoslužbu sloužil opat novoříšský J.M. Marian Rudolf Kosík. Po mši svaté následovala pobožnost k Panně Marii. Zazněly loretánské litanie, modlitba a čáslavská mariánská hymna "K Tobě Matko...Několik fotografií tady.

 

Terapie hudbou

První z podzimních zastavení s varhaní hudbou se uskutečnilo v neděli 10. 9. 2023. Svým uměním nás všechny potěšila paní Jiřina Marešová z Prahy.

 

Požehnání žákům a učitelům

Bylo uděleno v neděli 4. 9. 2023 u příležitosti zahájení nového školního roku.

 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Se uskutečnila v úterý 15.8. Více v reportáži TV Čáslav.

 

Celosvětové setkání mládeže se sv. otcem

Celosvětové setkání mládeže se konalo v Portugalsku. Dny v diecézích se uskutečnily 26. - 31. července a čeští poutníci prožili tyto dny v Portu (a blízkém okolí). Hlavní dny poté byly od 1. - 6. srpna v Lisabonu. Mottem byl biblický citát “Maria se vydala na cestu a spěchala” (Lk 1,39).  Mezi čáslavské poutníky patří Anežka Přibylová, Pavel a Michal Voclovi, Markéta Lněničková, Markéta Drlá, Oliver Hruban, Monika, Marie a Klára Stajnerovy. Program byl velmi rozmanitý a byl zde zároveň prostor pro poznávání Portugalska a dalších národností. Více se dozvíte  8. října -  tímto vás srdečně zveme na vyprávění o těchto světových dnech. Budeme se těšit v neděli 8. 10. od 11 hod. ve farním sále :) 

 

Letní pobyt pro mládež

Letní mládežnický (15 - 23 let) pobyt se uskutečnil na faře v Opatově u Třebíče. Zúčastnilo se ho 22 mladežníků, 2 p. kuchařky, 3 vedoucí a náš p. děkan Dmytro. Téma znělo: “Otevři (se)”. A mělo nás vést k zamyšlení otevření se druhým, sobě samému, Duchu Svatému a především otevření dveří našeho srdce Bohu. Součástí programu byly  přednášky (též od zajímavých hostů), diskuze (ve skupinkách i hromadné), zážitkové hry, výlety, ale samozřejmě  i modlitby, čtení z Bible a mše svaté.  Jsme vděčni, že jsme společně mohli strávit tento požehnaný čas.

 

Poutní slavnost kostela sv. Marie Magdalény, Rohozec

Se uskutečnila v sobotu 22. července. Poutnící připutovali ze všech možných koutů. byl nás plný kostel. Několik fotografií zde.

 

Letní pobyt pro děti

Letní pobyt pro děti (ve věku 7 - 14 let) se uskutečnil na faře ve Slivici nedaleko Příbrami. Účastníků bylo 29, dále pak 8 vedoucích, 2 paní kuchařky a 2 slečny kuchařky.  Letošní téma neslo název Neočekávané putování Středozemím. S dětmi jsme se seznámili se sv. Pavlem a zároveň se vydali na sedmidenní  společné putování právě s ním. Díky jeho bohatému životu jsme zažili mnohá dobrodružství. Na závěr děti dostaly křížek (na stěnu) a dopis “List apoštola Pavla do Slivice” (viz. fotky), aby si tak mohly připomenout jak důležitý Pavel ve své době byl a jak je i v dnešní době pro nás. 

 

Výročí korunovace (1.6. 2019) Panny Marie Čáslavské

Se uskutečnilo v sobotu 3.6. Po modlidbě svatého růžence následovala mše sv.  celebrovaná J.E.Dominikem kardinálem Dukou, emeritním arcibiskupem pražským, na níž navázala diskuse. Slavnostní den byl zakončen slavnostním koncertem ke cti Panny Marie Čáslavské (Viktor Darebný a Vojtěch Hylský). Fotografie ze slavnostního dne si můžete prohlédnout v galerii kutnohorského deníku.

Noc kostelů

Se uskutečnila z pátku 2.6. na sobotu 3.6. Zahájena byla mší sv. v 18 hodin, následoval koncert Viktorie Perclové   (akordeon) a následně koncert Jany Ryklové a Michala Hanuše. Od 22:00 byla zahájena tradiční celonoční adorace první soboty.

 

Kaple Panny Marie Nazaret

V úterý 30. 5. se uskutečnila mše sv. a následná letošní poslední "májová" u kaple Panny Marie Třikrát podivuhodné v Nazaretě. Foto zde.

 

Farní pouť

V sobotu 27. května jsme se vypravili na farní pouť. Tentokrát jsme navštívili jižní Čechy, konkrétně Sepekov, Milevsko, Tábor a Klokoty. Místa byla velmi silná, zajímavá, počasí krásné. Pouť se vydařila. Foto a video v přípravě, strpení prosím:)

 

Svátost biřmování a farní den

v neděli 21. května přijalo 20 převážně mladých z našeho společenství a z blízkého okolí z rukou otce biskupa Josefa Kajneka svátost biřmování. Slavnostní  mši doprovodil svým zpěvem sbor Squadra Risonante. Po mši sv. následoval ještě kratičký koncert a poté setkání na farním dvoře. Zábava s dortoty byly skvělé. Foto zde.

 

Pomazání nemocných

Svátost byla společně udílena při raní mši svaté v neděli 14. května. 

 

Pouť do Schořova

Se uskutečnila v sobotu 13. května. Fotografie k nahlédnutí zde..

 

Pouť po Svaté Zemi

Ve dnech 5.-13. května se otec Dmytro a dalších 12 poutníků vypravilo do Svaté Země. Putovali jsme po místech bezprostředně spojených s životem a působením Pána Ježíše. Letěli jsme 5. května ve večerních hodinách z Prahy, v sobotu 6. května jsme navštívili horu Tábor (Proměnění Páně), Kánu Galilejskou (Svadba, první zázrak), Sephoris a Nazaret. Přespali jsme v Nazaretu a druhý den pokračoval program v okolí Galilejského moře - hora Blahoslavenství, Tabgha (primariát sv. apoštola Petra), následovala vyjížďka lodí po Galilejském jezeře, ochtutnání petrovy ryby, návštěva Magdaly, bazilika proměnění chlebů a ryb a přesun do Betléma. V pondělí jsme si prohlédli Betlém - Mléčná jeskyně, kostel Kateřiny Alexandrijské, bazilika Narození Páně, Herodión, pole Pastýřů, v úterý následoval program okolo Mrtvého moře. Začali jsme oázou Ejn Gedi, následovala obnova Křtu v Betánii za Jordánem, návštěva Jericha a koupání v Mrtvém moři. Středu a čtvrtek jsme strávili v Jeruzalémě. Ve středu jsme navštívili Betfage, Olivovou Horu (kostel Dominus Flevit, židovský hřbitov, kostel prázdného hrobu Panny Marie, zahradu, Baziliku národů), Sión (Davidovu hrobku, večeřadlo, kostel smrti Panny Marie) a Zeď nářků. Ve čtvrtek jsme šli na chrámovou plošinu (Omarova mešita, mešita Al Aksa (pouze zvenku, turistům jsou nepřístupné), následovalo Pilátovo sídlo, Křižová cesta a návštěva Baziliky Božího hrobu. V pátek jsme navštívili Betánii (u Jeruzaléma) a Ein Karen - místo narození Jana Křtitele, místo Navštívení. Odpoledne jsme pak navštívili Tel Aviv a nejstarší část Yaffu. Program jsme završili okoupáním ve Středozemním moři. Následovala velmi krátká noc a o půl druhé jsme odjížděli na letiště.

 

Tradiční setkání na farní zahradě

Se uskutečnilo v sobotu 29. dubna. Opekli jsme špekáčky, zazpívali si a mládež hrála fotbálek. Byl to prima strávené sobotní večer.

 

Velikonoce ve farnosti

6.4. začalo velikonoční Triduum. Mší sv. v 18. hodin jsme si připomněli poslední večeři Páně a také ustanovení svátosti Eucharistie, po mši svaté následovala možnost adorace v Getsemanské zahradě, která byla letos umístěna v kapli pod věží. Velký Pátek začal ranní modlitbou křížové cesty, odpoledne v 15 hodin pak následovaly obřady Velkého Pátku a po nich celonoční adorace. Do poklidné Bílé soboty jsme vstoupili modlitbou ranních chval společně s obřadem 'Efatha' (bezprostřední přáprava na křest), následoval úklid a výzdoba chrámu. Slavnostní vigilie začala v 19:30, při ní 5 katechumenů přijalo svátost křtu a tři prvokomunikanti přistoupili k prvnímu svatému přijímání. Následovalo agapé na faře. Při obou mších svatých na slavnost Zmrtvýchvstání Páně byly žehnány pokrmy. Po pondělní mše svaté nechyběla ani lidová koleda.

 

Květná neděle

V neděli 2.4. jsme vstoupili průvodem s ratolestmi do Svatého týdne. Nic nevadilo, že pršelo. Foto zde.

 

Předvelikonoční úklid

Uskutečnil se v sobotu 1.4.2023. Zůčastnilo se více než 20 lidí, od malých školáků po zasloužilé dobrovolnice /dobrovolníky. Foto zde.

 

Misijní jarmark

Byl zahájen v neděli 19. března, po ranní mši svaté před kostelem. Po celý následující týden mohli zájemci přispět do kasičky a vybrat si výrobek ze stolu, který byl umístěn pod kůrem kostela. Foto zde.

 

3. skrutinia

Prožili jsme 3. skrutinia katechumenů, stalo se tak v neděli 19. března, při večerní mši sv. Foto zde.

 

Postní duchovní obnova

Se uskutečnila v sobotu 18.3. na faře. Její téma bylo "Plody Kříže" . Přednášky si pro nás připravil P. Mgr. Juraj Begany ze společnost Božího Slova (Verbisté). Své přednášky doplnil připravými texty a tématickými fotografiemi. Fotogalerie zde.

Přednáška 1

Texty

 

 

 

Přednáška 2

Text

 

 

 

Přednáška 3

Texty

 

 

 

 

Na závěr duchovní obnovy byla mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla. Záznam kázání zde

 

1. skrutinia

12.3. při večerní mši svaté proběhla první skrutinia našich čekatelů křtu. Foto zde.

 

Zařazení mezi čekatele křtu

26.2. při večení mši svaté byli naši čtyři katechumeni zařezeni mezi čekatele křtu. Foto zde.

 

Postní doba

Ve středu 22.2. jsme vstoupili do doby postní.

Tento den také zemřela v požehnaném věku 95 let naše spolufarnice, dlouholetá kostelnice paní Jaroslava Kellarová.

 

Přijetí do katechumenátu

V neděli 12.2. při večení mši svaté byli přijati do katechumenátu dva žadatelé křtu - Aneta a Oldřich. Foto zde.

 

Svatoblažejské poežnání

V pátek 3.2. po mši svaté bylo udělováno "svatoblažejské" požehnání.

 

Ekumenická bohoslužba

Se uskutečnila ve středu 18.1.2023 v 18:00 hodin na faře v sále. Několik fotografií naleznete zde, video pod textem.

  

Tříkrálová sbírka

Se uskutečnila v sobotu 7.1.2023. Po požehnání vyrazily skupinky koledníků do našich domácností. Fotky v galerii.

 

Slavnost Zjevení Páně

Jsme oslavili slavnostní bohoslužbou v pátek 6.1.2023. Při mši sv. byla tradičně žehnána voda, křída, kadidlo a také drobné zlaté předměty. Foto zde.

 

Novoroční koncert žáků ZUŠ

Se uskutečnil v neděli 1.1.2023 od 14:00 hodin. Vystoupilo 10 dětí. Foto zde.

 

Rozloučení s paní Marou Krejzovou

Ve čtvrtek 29.12. jsme se rozloučili s "naší Martičkou", která k Pánu odešla ve svých 100 letech. Marti, díky za vše, co jsi pro nás a naši farnost dělala....

 

"Rybovka"

Po několika letech se k nám do Čáslavi vrátila tradični Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Tentokrát v podání sboru Caritas, komorního orchestru Vox Bohemica a Michala Hanuše. Několik fotografií zde.

 

Vigilie a Půlnoční

Tradičně vigilie se uskutečnila od 16:00 hodin. Byla zaměřena hlavně na děti a účast byla velmi vysoká. Jen o něco málo méně účastníků pak zaznamenala půlnoční, která proběhla v radostné a velmi poklidné atmosféře. Foto zde.

 

Živý betlém

Akce připravená ve spolupráci s rodinným centrem Kopretina se uskutečnila na Kostelním náměstí ve čtvrtek 22.12. Zapojilo se kolem 40 dětí. Účinkovala i živá zvířata. Foto zde.

 

Adventní okno u sv. Alžběty

Se otevřelo v úterý 20. 12. Jeho otevření doprovodilo vystoupení chrámové scholy pod vedením Petry Bělohlávkové. Fotografie v galerii.

.

 

Advent na dotek

Akce uspořádaná v součiností s městem Čáslav, Formanovou Čáslaví, Diakonií a dalšími organizacemi se uskutečnila 18.12. V rámci této akce proběhl v kostele koncert sboru Domova Laguna Psáry. Po koncertě pak bylo otevřeno 18. adventní okno na faře. Výtěžek akce byl určen pro Natálku Lebedovou.

 

Roráty

Ani 17.12. Nechyběly tradiční roráty. Tentokrát po mši sv. následovala společná snídaně na faře a pak příprava kostela na nadcházející vánoční svátky. 

 

Roráty

I další sobotu 10.12. byla rorátní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla.

 

Tichý hlas pod věží

ve středu 7.12. v předvečer svátku Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu jsme se sešli na Malé scéně, abychom shlédli předpremiéru filmu Tichý hlas pod věží - o mariánské úctě na Čáslavsku. Příjemný večer doplnila svým přednesem duchovní poezie Kateřina Rýznarová. Po promítnutí dokumentu pak následovala zajímavá a poučná diskuse s Mgr Filipem Velímským, Ph.D. Dokument bude v příštím roce ke shlédnutí na TV Noe. Foto zde.

 

Návštěva sv. Mikuláše

V pondělí 5.12., v předvečer svého svátku k nám do Čáslavi zavítal, stejně jako každý rok sv. Mikuláš. Foto zde.

 

Roráty

V sobotu 3.12. jsme ve farnosti měli první letošní roráty. Foto zde.

 

Žehnání adventních věnců

V neděli 27.11. jsme vstoupili do doby adventní tradičním žehnáním adventníchv ěnců při všch bohoslužbách. Foto zde.

 

Duchovní obnova s otcem Vojtěchem Kodetem

Se uskutečnila v sobotu 26. listopadu v aule čáslavského gymnázia. Zúčastnilo se více než 120 lidí nejen z Čáslavi ale i z mnoha okolních farností. Otec Vojtěch měl pro nás dvě přednášky. První na téma „Slavný Ježíšův příchod“, druhou o „Adventu Panny Marie“. Obě si můžete poslechnout pod textem. Během přestávek byli na duchovní rozhovory a svátost smíření k dispozici 4 kněží – kromě otce Vojtěcha Kodeta také R.D. Dmytro Romanovský z Čáslavi, R.D. Josef Pikhart ze Žlebů a R.D. Milan Vrbiak z Ronova. Po obědě pak obnova vyvrcholila adorací a mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla. Fotogalerie zde.

Slavný Ježíšův příchod             Advent Panny Marie

 

Přijetí do katechumenátu

V neděli 20.11. při raní mši svaté byly do katechumenátu přijaty dvě žadatelky - Kristýnka a Monika. Foto zde.

 

Svatomartinský lampiónový průvod

11.11. k nám do Čáslavi zavítal sv. Martin. Přijel tradičně na svém bílém koni. Děti jej přivítaly s lampióny. Foto zde.

  

Adorace první soboty

Z pátku 4.11. na sobotu 5.11. se uskutečnila celonoční adorace první soboty. Foto zde.

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ve středu 2.11. jsme vzpomínali na všechny naše věrné zemřelé a modlili se za ně. V Čáslavi byla mše sv. ráno. V 15 hodin pak proběhla pobožnost na čáslavském hřbitově a v 16 hodin pobožnost na hřbitově v Chotusicích. Následovaly mše sv. v Chotusicích a Krchlebech a den jsme zakončili pobožností na hřbitově v Krchlebech. Foto zde.

 

Poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích

V úterý 1.11. jsme oslavili poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích. Po slavnostní mši sv. následovalo krátké pohoštění. Foto zde.

 

Farní pouť do Libice (v rámci modliteb za duchovní povolání)

V sobotu 29.10. se uskutečnila pouť do Libice nad Cidlinou. Cesta byla tentokrát po „vlastní ose“. Zde jsme se zúčastnili adorace a mše sv. v kostele sv. Vojtěcha, kterou společně sloužili probošt ICLic. Mgr. Petr Kubant a náš otec Dmytro. Po mši sv. následovalo posezení s pohoštěním v poutním domku a poté jsme se přesunuli na slavníkovské hradiště, kde jsme se pomodlili. Akce byla velmi vydařená. Fotogalerie zde.

 

Sbírka na misie a misijní koláč

V neděli 16. října se ve farnosti konala sbírka tzv. misjiní koláč, který zajistili rodiny naší farnosti. Během této akce se vybralo na misie krásných 14 595,- Kč. 

Během bohoslužeb na misijní neděli 23. října se vybralo na bohoslužbách - Čáslav 14 786,- Dolní Bučice 4 380,- a Chotusice 3 390,- Kč  Celkem tedy z našich farností odejde v tomto roce na misie částka 37 151,- Kč. 

Všem veliké díky za vaši štědrost. Ať vám Pán odplatí dobrem věčným.

 

Slavnost posvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla

V neděli 16.10. jsme oslavili slavnost posvěcení našeho farního kostela sv. Petra a Pavla. Po slavnostní mši svaté následoval před kostelem misijní jarmark.

 

Pečení misijních perníčků

V pondělí 10.10. rodiny a zájemci pekli na faře misijní perníčky. Moc se povedly.

 

Farní pouť do Žďáru nad Sázavou a Polné

Dlouho očekávaná farní pouť se uskutečnila v sobotu 8.10. Naše cesta započala na autobusovém nádraží v 7 hodin ráno, cesta proběhla bezproblémově a před půl devátou jsme stoupali studenou padající mlhou vzhůru na Zelenou Horu. V 9 hodin následovala komentovaná prohlídka Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, společná modlitba a přesun do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kde jsme měli v 11 hodin mši svatou. Po krátké prohlídce tohoto skvostu jsme se přesunuli do centra města, prohlédli si kostel sv. Prokopa a pak následovala přestávka na oběd. Odpoledne jsme se přesunuli do Polné. Jako první jsme navštívili zdejší synagogu a seznámili se s pohnutou historií židovské obce včetně případu Anežky Hrůzové a Leopolda Hislnera. Následovala prohlídka rabínského domu – lázně, černá kuchyně, byt rabína, židovská škola.

Naši poslední zastávkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jako první jsme vystoupali na ochoz 64 m vysoké věže, odkud je nádherný výhled po okolí a prohlédli si i dochovaný byt hlásného.  Poté jsme se seznámili s jeho historií i úchvatnou výzdobou kostela, prohlédli si betlém, vzácné Siberovy varhany i mnoho důkazu svědčících o aktivním životě farnosti. Do Čáslavi jsme se vrátili kolem půl osmé večer.  Fotogalerie zde, video se připravuje.

 

Poutní slavnost kostela sv. Václava v Chotusicích

V neděli 2.10. při mši sv. v 11:00 hodin jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Václava v Chotusicích.

 

První svaté přijímání

V neděli 2.10. přistoupilo při nedělní mši svaté 9 dětí z farnosti k prvnímu sv. přijímání.

 

Celonoční adorace první soboty

Z pátku 30.9. na sobotu 1.10. se uskutečnila celonoční adorace první soboty.

 

Beseda o Adopci na dálku

V pátek 30. 9. po večerní mši svaté proběhla v našem kostele beseda o Adopci na dálku.  Zasláním nepříliš vysokého finančního daru je možno uhradit chudým a znevýhodněním dětem zejména v Indii studium a pomoci jim postavit se na vlastní nohy.

 

Po utní slavnost kostela sv. Václava v Krchlebech

Na svátek sv. Václava 28.9. jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Václava v Krchlebech. Slavnostní mše svatá byla od 16. hodin, poté následoval koncert a krátké pohoštění. Slavnost se vydařila. Foto zde.

 

Svatováclavský benefiční koncert v Chotusicích

Uskutečnil se v neděli 25.9. Zahráli nám učitelé ZUŠ z Třebechovic pod Orebem a František Novák. V tradičně-netradičním provedení zazněly skladby známých mistrů - např. G.F. Hädla (Vodní hudba, Hudba k ohňostroji) nebo M.A Charpentiera (Prelude z Te Deum). Koncert byl krásný, zcela určitě pochybil každý, kdo nedorazil. Několik fotek naleznete v galerii a zkrácený sestřih záznamu pod textem.

Výběr z koncertu.mp3

 

Požehnání žákům a učitelům

A v duchu začínajícího školního roku se nesla i neděle 4.září. Při raní i večerní mši sv. byly žehnány školní potřeby a také dostali požehnání žáci i učitelé. Několik fotek z večerní mše sv. je v galerii.

 

A zase začíná školní rok - finišujeme s přípravou na první sv. přijímání

Školní rok jsme zahájili v sobotu 3. září "celoodpoledním" soustředěním, které vyvrcholilo pro děti "komentovanou" mší sv. v Dolních Bučicích. Bylo krásné vidět budoucí prvokomunikanty kolem oltáře. Foto zde.

 

Celonoční adorace před první sobotou

Od letošního září jsme zahájili vždy před první sobotou celonoční adoraci. Foto zde.

 

Celostátní setkání mládeže

Celostátní setkání mládeže se uskutečnilo v Hradci Králové v termínu 9. - 14. srpna. Letošní motto bylo "VSTAŇ, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26,16). Program byl velmi pestrý, každý den byl program (k tématu o sv. Pavlu, zábavné scénky, zamyšlení, katecheze) na hlavním podiu  a mše svatá. A dále nabídka různých přednášek, workshopů, koncertů, modliteb, diskuzních skupinek, apod. Z Čáslavi a okolí jelo přes 20 lidiček :)  Náš P. Dmytro, který měl na starosti liturgii, tam byl s námi. Věřím, že tato akce byla velmi obohacující pro každého z nás a každý si odvezl spoustu zážitků a duchovních prožitků :)  Fotečky tady.

Klára Stajnerová

 

Prázdninové dobrodružství pokračuje...

Letní pobyt pro mládež ve věku 15 – 21 let se uskutečnil od 23. do 27. července v Liberku v Orlických horách. Účastnilo se ho 24 mládežníků; 4 vedoucí a náš o. Dmytro. Letošní pobyt nesl heslo: „Jdi a jednej také tak.“ a tématem bylo HRDINSTVÍ každého z nás a ukázání na toho NEJVĚTŠÍHO SUPERHRDINU – Krista. Program se skládal z přednášek, diskuzních skupinek, různých her a zážitků. Zakončením byla pak celonoční výprava a výšlap na horu Velká Deštná, kde jsme slavili mši svatou při východu Slunce. Na fotky se můžete podívat tady.

Klára Stajnerová

Ani o prázdninách jsme nezaháleli

Nejprve se uskutečnil desetidenní pobyt pro děti ve věku od 7 do 14 let na faře v Mrákotíně nedaleko Telče. Účastnilo se ho 29 dětí, 8 vedoucích, 3 p. kuchařky a také náš o. Dmytro. Letošním tématem bylo SVĚTLO SVĚTA.
Skrze nalezené spisy ve staré kryptě kostela jsme se přemístili do Argentiny v 18. století a poznali příběh jezuity – bratra Filipa, který se vydal na dobrodružnou misijní cestu. I my jsme se tak stali misionáři domorodých kmenů a sami jsme si připomněli, kdo je SVĚTLO SVĚTA. Zjistili jsme, že i my v dnešní době (ve škole, mezi kamarády) můžeme toto SVĚTLO šířit dál. Několik fotek zde.

Klára Stajnerová

Oslava sv. Petra a Pavla, apoštolů, patronů našeho kostela 

Ve středu 29. června jsme slavnostní bohoslužbou oslavili svátek patronů našeho kostela. Přes to, že byla středa, sešlo se nás na mši sv. více než 100. Po mši pak následovalo posezení u dobrot na farním dvoře, nechyběl ani táborák a kytara. Kolem desáté večer nás sice "zahnal" pod střechu prudký désť, ale i tak oslava stála za to...

 

Koncert  ZUŠ

Ve středu 22. června se uskutečnil Varhanní koncert ZUŠ. Společně se svými učiteli zahráli a zazpívali žáci hudebních oborů. Po koncertě následovala komentovaná prohlídka varhan. Foto zde.

  

Benefiční koncert

Neděli 19. června se uskutečnil benefiční koncert na podporu hospicové péče. Krásný program připravila mládež. Vybrané finanční prostředky se rozdělí mezi Domácí hospic-Srdcem v Kolíně a projekt dětského hospice Dům pro Julii v Brně. Foto zde.

 

Slavnost Těla a Krve Páně

Tuto krásnou slavnost jsme oslavili v neděli 19. června. Slavnostní mše svaté se účastnili farníci z Čáslavi i z Chotusic a posílili nás také poutníci, kteří připutovali s P. Ladislavem. Po mši svaté následoval průvod z kostela sv. Petra a Pavla do kostela sv. Alžběty. Prohlédněte si fotografie.

 

Představení budoucích prvokomunikantů

Při mši svaté v neděli 12. června se představily děti, které na podzim tohoto roku poprvé přistoupí ke stolu Páně. Foto zde.

 

Noc kostelů

Letos byly z našich kostelů otevřeny kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi a kostel sv. Václava v Chotusicích. V Chotusících mohli návštěvníci vyslechnout koncert žesťového kvintetu a prohlédnout si kostel "od sklepa po půdu". V Čáslavi byla Bohoslužba slova, následoval varhanní koncert Michala Hanuše a povídání o historii kostela v podání Filipa Velímského a P. Dmytra prokládané zpěvy Jana Marii Hájka a hrou na příčnou flétnu v podání Barbory Šubrové. Návštěvnost byla vysoká. Několik fotografií zde.

 

Zvonička v Chotusicích

V neděli 5.6. byla v pravé poledne požehnána nová zvonička v Chotusicích. Najdete ji naproti škole. Fotografie zde.

 

Svatodušní vigilie

Se uskutečnila v sobotu 4.6. od 19. hodin. Slavnostní liturgie začala na farním dvoře tzv. Lucernáriem, následně pokračovala v kostele sv. Petra a Pavla. I přes menší účast byla krásná a naplňující. Několik fotografií zde.

 

Třetí výročí KORUNOVACE 

Ve středu 1.6.jsme si krátkou pobožností u Panny Marie Čáslavské připomněli již třetí výročí korunovace milostné sochy. Několik fotografií naleznete v galerii, pokud chcete zavzpomínat na vlastní korunovaci, vidozáznam je zde.

 

Poslední májová pobořnost

V úterý 31.5. na svátek Navštívení Panny Marie jsme po čtyřech letech obnovili další z našich tradic. Mše sv. byla sloužena v kostele sv. Alžběty a následně jsme se na poslední májovou vydali ke kapli Panny Marie Třikrát podivuhodné v Nazaretě. Zde jsme si vyslechli historii ze starých kronik, básně od V. Renče (P. Dmytro) a od paní M. Novákové (M. Fidlerová), pomodlili se litanie a zazpívali Máti Páně přesvatá. V souladu se slibem našich předků plánujeme další setkání u této kaple v měsíci září. Fotografie jsou v galerii.

 

Týden s blahoslaveným Carlo Acutisem

V týdnu od 22.5.2022 jsme ve farnosti měli zapůjčen relikviář s ostatky blahoslaveného Carla Acutise (1991-2006). Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o tomto italském „světci v džínách, teniskách a svetru“ a modlili se, vzhledem k tomu, že Carlo je patron mladých a počítačových programátorů, hlavně za mladé lidi, nejen z našich farností.

relikviář s vlasy Carlo Acutis neporušené tělo v prosklené rakvi v Assissi web Carla Acutise - katalog Eucharistických zázraků ve světě

 

Farní víkend

V sobotu a v neděli 21.-22. května jsme prožili farní víkend. Ten byl zahájen sobotním dopoledním úklidem kostela sv. Petra a Pavla. V podvečerních hodinách pak následoval Večer chval s kapelou DOTEK. V neděli dopoledne byla ve farnosti mše sv. pouze jedna – a to v 9:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Celebroval ji Mons. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze. Mši sv. hudebně doprovodil sbor žáků a studentů z královéhradeckých církevních škol Squadra Risonante pod vedením Františka Nováka. Po mši sv. následovalo setkání farnosti na farní zahradě. Završením farního víkendu byl krásný odpolední koncert výše jmenovaného sboru.

 

Mše svatá za účastníky bitvy u Chotusic

Dne 17.5.2022 jsme si při mši svaté ve zdejším kostele sv. Václava připomněli 280 výročí bitvy u Chotusic, při níž během pouhých 4 hodin boje padlo více než 10 000 vojáků rakouské i pruské armády a obec byla zcela zničena (vypálena a vypleněna). Mši svatou celebroval Mons. Josef Socha, papežský prelát. Po mši svaté krátce hovořili Bc. Ludmila Zimová Lehetová, starostka Chotusic, velitel 21. základny taktického letectva Čáslav brigádní generál Ing. Jaroslav Míka a předseda Historického spolku Liechtenstein Ing. Pavel Juřík. Několik fotografií je v galerii, videozáznamy se připravují.

 

Požehnání nově instalované sochy

16.5.2022 byla po mši svaté požehnána nově instalovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Je umístěna v kostele sv. Alžběty vlevo pod kůrem.

 

Pěší pouť na Schořov

V sobotu 14. května se po dvouleté odmlce, způsobené nepříznivými okolnostmi, konala tradiční pěší pouť do Schořova. Pěší poutníci vyrazili na cestu po úvodní modlitbě v kostele sv. Petra a Pavla okolo 10 hodiny dopoledne. Cestou jsme se v klidných stinných místech zastavovali a modlili se vždy desátek růžence, čas samozřejmě vybyl i na svačinu, hru s míčkem (a pár trestných dřepů za „děravé ruce“) nebo kratičké zastavení na dětském hřišti. Před čtvrt na dvě jsme se u kaple Panny Marie sešli s cyklisty a motoristy. Náš hlahol, veselí dětí a vroucí modlitby zase naplnily tento krásný prostor, a byl to moc hezký pocit. Po modlitbě růžence následovala májová pobožnost a mše svatá. Po ní jsme se mohli posílit dobrotami našich skvělých kuchařek a pak už následovala cesta domů. Několik fotografií naleznete v galerii. Video zde.

 

Farní zahrada - čarodějnice

V sobotu 30.4. jsme po téměř tříleté odmlce obnovili tradiční setkání u táboráku na farní zahradě. Sešlo se nás hodně, opekli jsme si voňavé buřty (a děti také maršmelouny), mládež na umělce vybila energii při fotbálku, zahráli jsme si soutěž "Kufr", zazpívali při kytaře a dobře popovídali. Celá akce byla velice vydařená. Těšíme se na další setkání :). Několik foteček zde.

 

Velikonoce v naší farnosti

Na Zelený čtvrtek jsme si při slavnostní liturgii připomněli Poslední večeři Páně, při níž Ježíš ustanovil Eucharistii. Večer jsme se mohli zůstat modlit v tzv. Getsemanské zahradě. Velký pátek jsme zahájili v ranních hodinách modlitbou Křížové cesty, odpoledne pak následovaly Velkopáteční obřady v Čáslavi a v podvečer v Chotusicích. Po celou noc z pátku na sobotu bylo možné navštívit symbolický Ježíšův hrob v čáslavském kostele a setrvat zde v adoraci před Nejsvětější svátostí. Sobotu jsme zahájili ranními chválami. Po západu slunce pak následovala vigilie Zmrtvýchvstání Páně a po ní na faře agapé. Při nedělní ranní mši sv. byly tradičně žehnány pokrmy a při večerní mši sv. se naše farní rodina rozrostla o nového člena – svátost křtu přijala Renata. V pondělí po ranní mši svaté nechyběla ani pomlázka.

 

Květná neděle

Slavnostním průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a současně vstoupili do svatého týdne. Foto zde.

 

Misijní jarmark

V neděli 3.4. po ranní mši sv. byl zahájen tradiční misejní jarmark. Zájemci mohli za dobrovolný příspěvek "zakoupit" většinou velikonoční dekorace, které vyráběly děti z farnosti, ochutnat perníčky a další pečivo, zahřát se čajem - a všechny takto získané finance budou odeslány na účet PMDD. Jarmark probíhal po celý týden. Foto zde.

 

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Také naše farnost se připojila v papeži Františkovi i našim biskupům. Ze čtvrtka 24.3. na pátek 25.3. jsme se ve farnosti nepřetržitě modlili modlitbu sv. růžence. V pátek 25.3. pak od 16:00 hodin následovala adorace, modlitba křížové cesty, mše svatá a po ní modlitba zasvěcení. Několik fotografií zde. Krátké video se zpracovává.

 

Pobožnost Křížové cesty

Během doby postní se vždy v úterý a v pátek společně modlíme přede mší svatou Křížovou cestu, kdy rozjímáme o utrpení a smrti Pána Ježíše. Rádi Vás mezi námi uvidíme.

 

Humanitární pomoc Ukrajině

Sbírka trvanlivých potravin a léčiv pro Ukrajinu se uskutečnila ve dnech 1.-7. března. Děkujeme všem dárcům - farníkům, občanům Čáslavi a okolí, žákům ZŠ náměstí, místním hokejistům..... 

 

Postní duchovní obnova farnosti

Se uskutečnila v sobotu 5.3.2022. Poutavé přednášky pro nás připravil náš bývalý kaplan (před 30ti lety), současný děkan ze Skutče otec Jan Linhart. První přednáška byla na téma "Proč se bojíte". Druhá pak "Vy jste sůl země." Čas mezi přednáškami byl hojně využit pro duchovní rozhovory a svátosti. Obnova byla zakončena pobožností křížové cesty, adorací a mší svatou. Několik fotografi zde.

 

 Modlitba za mír na Ukrajině

se uskutečnila formou tiché adorace v neděli 27.2. po večerní mši svaté. Několik fotografií v galerii 

 

Ekumenická bohoslužba 2022

V rámci modliteb za jednotu křesťanů jsme se 18.1.2022 v 18:00 hodin zúčastnili ekumenické bohoslužby v Husově sboru. Bohoslužbu společně vedli farářky Františka Tichá a Drahomíra Dušková Havlíčková a P. Dmytro Romanovský. Zpěvy na kytaru doprovázel Jenda Přibyl. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Vánoce 2021

Svátky narození našeho Pána jsme po kovidové odmlce oslavili v našich slavnostně vyzdobených chrámech opět společně a „naživo“. Zpestřily je i některé, opatrně se navracející, tradice. V neděli na Svátek sv. Rodiny odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla proběhlo „Vánoční troubení“. Bohatě navštěvován byl čáslavský betlém. Za občanský rok 2021 jsme poděkovali při slavnostní Bohoslužbě 31.12.2021. Několik fotek a kratičký záznam zde.

 

Benefiční koncert Pavla Helana

Se uskutečnil v neděli 19. 12. od 15:00 hodin. Koncert proběhl v rámci akce Advent na dotek a výtěžek je určen na podporu rodinného centra Kopretina. Po úvodních slovech P. Romanovského a pana starosty Málka zazněly krásné písně zpívané bohatým, krásným a sytým hlasem hlasem za doprovodu nejrůznějších převážně strunných, nástrojů. Jednotlivé písně pan Helan propojil jasným, vtipným i upřímným mluveným slovem. Na závěr pak zaznělo poděkování paní Tiché za Rodinné centrum Kopretina a P. Romanovský udělil všem přítomným požehnání. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Příprava chrámu na Vánoce

V sobotu po ranní mši sv. jsme se posílili na faře vydatnou snídaní a poté šli připravovat kostel na vánoční období. Tedy ochotní farníci se postarali o postavení betléma, usazení a ozdobení stromečků a úklid. Všem patří veliké díky.

 

Roráty

V průběhu adventu – každou z adventních sobot -  jsme měli možnost účastnit se v kostele sv. Petra a Pavla tzv. rorátů. Jedná se o mše sv. sloužené ke cti Panny Marie v brzkých ranních hodinách pouze za svitu svíček. Doprovázené jsou starobylými zpěvy. Atmosféra byla dojemná, účast hojná. Připomeňte si v galerii.

 

Setkání se sv. Mikulášem

V neděli 5.12. v odpoledních hodinách naši farnost navštívila vzácná návštěva - sv. Mikuláš se svým doprovodem. Přivítat ho přišlo na 60 dětí. Společně se načily hezkou písničku, kterou pak sv. Mikuláši zazpívaly. Za odměnu si každé z dětí odneslo balíček s perníčkem a knížkou o sv. Mikuláši. Na fotografie se můžete podívat zde.

Večer chval 

Modlitební setkání za doprovodu hudby a zpěvu se uskutečnilo v sobotu 6. listopadu od 19:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.

Večer chval.mp3

 

 

Pobožnost u kříže na hřbitově 

Se uskutečnila v úterý 2. 11. u "velkého kříže" Prohlédněte si galerii.

 

Poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích

V neděli 31.10. v předvečer svátku Všech svatých jsme oslavili v kostele v Dolních Bučicích poutní slavnost. Poutníci připutovali z blízka i z dáli, oslavili jsme společně našeho Pána a po mši sv. nechyběly ani koláčky. Zkrátka pouť jak má být.

 

Koncert Kmochovy hudby a střední pedagogické školy v Čáslavi

Se uskutečnil v pátek 22.10. od 19:00. Hudba byla krásná, návštěvnost vysoká. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Posvícení, novokněžské požehnání

V neděli 17.10. jsme si připoměli výroční posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Mši svatou sloužil novokněz P. Václav Šuster z Prahy. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Misijní koláč 10. 10. 2021

Pěkný den, sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 170 Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Díky všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci.

Pavel Lněnička

   

 

Svatováclavské pouti ve farnosti

V neděli 26.9. jsme v aší farnosti oslavili poutní slavnost v kostele sv. Václava v Chotusicích a v úterý 28.9. jsme tutéž slavnost oslavili v kostele sv. Václava v Krchlebech. Po mši. sv. následovalo krátké setkání před kostelem. Nechyběly ani různé dobroty. Fotky v galerii.

100 let

V sobotu 18.9.2021 uplynulo 100 let od narození kněze P. Václava Švestky SJ. Jeho osobnost a službu nejen v naší farnosti jsme si připomněli a za vše poděkovali při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Mši sv sloužil P. Petr Havlíček SJ z Prahy. Několik fotografií v galerii.

 

Farní den

se uskutečnil v neděli 12. září. Po mši sv. v 9:00 jsme se sešli na farním dvoře a zahradě. Děti měly připravený sportovně zábavný program, dospěláci spoustu prostoru k setkání a sdílení zážitků a postřehů. Nechyběly ani nápoje a dobroty z našich kuchyní. Počasí nám přálo a celé dopoledne jsme si užili. Akci jsme ukončili v poledne modlitbou Anděl Páně a požehnáním. Fotografie naleznete v galerii. (pokud ještě někdo má pěkné fotoúlovky, ráda je přidám).

 

Brigáda chlapů a chlapců na farní zahradě

Na svátek svatého Bartoloměje jsme se sešli spolu s 15 chlapy a chlapci, abychom poklidili kamenné návrší a suť pod ořechem. Práce nám šla pěkně od ruky a snad jsme přitom užili i nějakou tu zábavu.

Chci tímto moc poděkovat chlapům a chlapcům za jejich velkou pomoc. Vyklizený prostor je zamýšlen jako místo pro setkávání farníků, ale také mezigeneračního setkávání v rámci RC Kopretina. 

Vděčný otec Dmytro

Neratov 21

Ve druhé polovině srpna proběhla již tradiční společná dovolená čáslavských rodin. V rámci tohoto pobytu děti plnily i úkoly Misijního klubka. Více o celé akci se dočtete zde. 

 

4. 8. 2021 Proběhla pastorační rada (otevřená všem zájemcům), na které jsme projednali základní úkoly a potřeby farnosti. Také jsme si prohlédli faru a všechny změny, ke kterým v souvislosti se změnami ve farnosti došlo. Účastnilo se 20 lidí. Zápis bude vložen na stránku pastorační rady. 

1. 8.2021 Slavnostní bohoslužbou zahájil své působení v naší farnosti otec Dmytro Romanovský. Pevně si přejeme a na Duchu svatém vyprošujeme, aby naše spolupráce byla ku prospěchu všech a aby nás vedla po správných cestách... A ke správnému cíli.

Přivítání nového kněze v naší farnosti

O poutní slavnosti 29.6. jsme se v farnosti rozloučili s P. Zdenkem Skalickým a přivítali svého nového pastýře otce Dmytra Romanovského. Fotografie zde.