+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Stalo se

Postní doba

Ve středu 22.2. jsme vstoupili do doby postní. 

 

Přijetí do katechumenátu

V neděli 12.2. při večení mši svaté byli přijati do katechumenátu dva žadatelé křtu - Aneta a Oldřich. Foto zde.

 

Ekumenická bohoslužba

Se uskutečnila ve středu 18.1.2023 v 18:00 hodin na faře v sále. Několik fotografií naleznete zde, video pod textem.

  

Tříkrálová sbírka

Se uskutečnila v sobotu 7.1.2023. Po požehnání vyrazily skupinky koledníků do našich domácností. Fotky v galerii.

 

Slavnost Zjevení Páně

Jsme oslavili slavnostní bohoslužbou v pátek 6.1.2023. Při mši sv. byla tradičně žehnána voda, křída, kadidlo a také drobné zlaté předměty. Foto zde.

 

Novoroční koncert žáků ZUŠ

Se uskutečnil v neděli 1.1.2023 od 14:00 hodin. Vystoupilo 10 dětí. Foto zde.

 

"Rybovka"

Po několika letech se k nám do Čáslavi vrátila tradični Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Tentokrát v podání sboru Caritas, komorního orchestru Vox Bohemica a Michala Hanuše. Několik fotografií zde.

 

Vigilie a Půlnoční

Tradičně vigilie se uskutečnila od 16:00 hodin. Byla zaměřena hlavně na děti a účast byla velmi vysoká. Jen o něco málo méně účastníků pak zaznamenala půlnoční, která proběhla v radostné a velmi poklidné atmosféře. Foto zde.

 

Živý betlém

Akce připravená ve spolupráci s rodinným centrem Kopretina se uskutečnila na Kostelním náměstí ve čtvrtek 22.12. Zapojilo se kolem 40 dětí. Účinkovala i živá zvířata. Foto zde.

 

Adventní okno u sv. Alžběty

Se otevřelo v úterý 20. 12. Jeho otevření doprovodilo vystoupení chrámové scholy pod vedením Petry Bělohlávkové. Fotografie v galerii.

 

Advent na dotek

Akce uspořádaná v součiností s městem Čáslav, Formanovou Čáslaví, Diakonií a dalšími organizacemi se uskutečnila 18.12. V rámci této akce proběhl v kostele koncert sboru Domova Laguna Psáry. Po koncertě pak bylo otevřeno 18. adventní okno na faře. Výtěžek akce byl určen pro Natálku Lebedovou.

 

Roráty

Ani 17.12. Nechyběly tradiční roráty. Tentokrát po mši sv. následovala společná snídaně na faře a pak příprava kostela na nadcházející vánoční svátky. 

 

Roráty

I další sobotu 10.12. byla rorátní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla.

 

Tichý hlas pod věží

ve středu 7.12. v předvečer svátku Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu jsme se sešli na Malé scéně, abychom shlédli předpremiéru filmu Tichý hlas pod věží - o mariánské úctě na Čáslavsku. Příjemný večer doplnila svým přednesem duchovní poezie Kateřina Rýznarová. Po promítnutí dokumentu pak následovala zajímavá a poučná diskuse s Mgr Filipem Velímským, Ph.D. Dokument bude v příštím roce ke shlédnutí na TV Noe. Foto zde.

 

Návštěva sv. Mikuláše

V pondělí 5.12., v předvečer svého svátku k nám do Čáslavi zavítal, stejně jako každý rok sv. Mikuláš. Foto zde.

 

Roráty

V sobotu 3.12. jsme ve farnosti měli první letošní roráty. Foto zde.

 

Žehnání adventních věnců

V neděli 27.11. jsme vstoupili do doby adventní tradičním žehnáním adventníchv ěnců při všch bohoslužbách. Foto zde.

 

Duchovní obnova s otcem Vojtěchem Kodetem

Se uskutečnila v sobotu 26. listopadu v aule čáslavského gymnázia. Zúčastnilo se více než 120 lidí nejen z Čáslavi ale i z mnoha okolních farností. Otec Vojtěch měl pro nás dvě přednášky. První na téma „Slavný Ježíšův příchod“, druhou o „Adventu Panny Marie“. Obě si můžete poslechnout pod textem. Během přestávek byli na duchovní rozhovory a svátost smíření k dispozici 4 kněží – kromě otce Vojtěcha Kodeta také R.D. Dmytro Romanovský z Čáslavi, R.D. Josef Pikhart ze Žlebů a R.D. Milan Vrbiak z Ronova. Po obědě pak obnova vyvrcholila adorací a mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla. Fotogalerie zde.

Slavný Ježíšův příchod             Advent Panny Marie

 

Přijetí do katechumenátu

V neděli 20.11. při raní mši svaté byly do katechumenátu přijaty dvě žadatelky - Kristýnka a Monika. Foto zde.

 

Svatomartinský lampiónový průvod

11.11. k nám do Čáslavi zavítal sv. Martin. Přijel tradičně na svém bílém koni. Děti jej přivítaly s lampióny. Foto zde.

  

Adorace první soboty

Z pátku 4.11. na sobotu 5.11. se uskutečnila celonoční adorace první soboty. Foto zde.

 

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Ve středu 2.11. jsme vzpomínali na všechny naše věrné zemřelé a modlili se za ně. V Čáslavi byla mše sv. ráno. V 15 hodin pak proběhla pobožnost na čáslavském hřbitově a v 16 hodin pobožnost na hřbitově v Chotusicích. Následovaly mše sv. v Chotusicích a Krchlebech a den jsme zakončili pobožností na hřbitově v Krchlebech. Foto zde.

 

Poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích

V úterý 1.11. jsme oslavili poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích. Po slavnostní mši sv. následovalo krátké pohoštění. Foto zde.

 

Farní pouť do Libice (v rámci modliteb za duchovní povolání)

V sobotu 29.10. se uskutečnila pouť do Libice nad Cidlinou. Cesta byla tentokrát po „vlastní ose“. Zde jsme se zúčastnili adorace a mše sv. v kostele sv. Vojtěcha, kterou společně sloužili probošt ICLic. Mgr. Petr Kubant a náš otec Dmytro. Po mši sv. následovalo posezení s pohoštěním v poutním domku a poté jsme se přesunuli na slavníkovské hradiště, kde jsme se pomodlili. Akce byla velmi vydařená. Fotogalerie zde.

 

Sbírka na misie a misijní koláč

V neděli 16. října se ve farnosti konala sbírka tzv. misjiní koláč, který zajistili rodiny naší farnosti. Během této akce se vybralo na misie krásných 14 595,- Kč. 

Během bohoslužeb na misijní neděli 23. října se vybralo na bohoslužbách - Čáslav 14 786,- Dolní Bučice 4 380,- a Chotusice 3 390,- Kč  Celkem tedy z našich farností odejde v tomto roce na misie částka 37 151,- Kč. 

Všem veliké díky za vaši štědrost. Ať vám Pán odplatí dobrem věčným.

 

Slavnost posvěcení našeho kostela sv. Petra a Pavla

V neděli 16.10. jsme oslavili slavnost posvěcení našeho farního kostela sv. Petra a Pavla. Po slavnostní mši svaté následoval před kostelem misijní jarmark.

 

Pečení misijních perníčků

V pondělí 10.10. rodiny a zájemci pekli na faře misijní perníčky. Moc se povedly.

 

Farní pouť do Žďáru nad Sázavou a Polné

Dlouho očekávaná farní pouť se uskutečnila v sobotu 8.10. Naše cesta započala na autobusovém nádraží v 7 hodin ráno, cesta proběhla bezproblémově a před půl devátou jsme stoupali studenou padající mlhou vzhůru na Zelenou Horu. V 9 hodin následovala komentovaná prohlídka Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, společná modlitba a přesun do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kde jsme měli v 11 hodin mši svatou. Po krátké prohlídce tohoto skvostu jsme se přesunuli do centra města, prohlédli si kostel sv. Prokopa a pak následovala přestávka na oběd. Odpoledne jsme se přesunuli do Polné. Jako první jsme navštívili zdejší synagogu a seznámili se s pohnutou historií židovské obce včetně případu Anežky Hrůzové a Leopolda Hislnera. Následovala prohlídka rabínského domu – lázně, černá kuchyně, byt rabína, židovská škola.

Naši poslední zastávkou byl kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jako první jsme vystoupali na ochoz 64 m vysoké věže, odkud je nádherný výhled po okolí a prohlédli si i dochovaný byt hlásného.  Poté jsme se seznámili s jeho historií i úchvatnou výzdobou kostela, prohlédli si betlém, vzácné Siberovy varhany i mnoho důkazu svědčících o aktivním životě farnosti. Do Čáslavi jsme se vrátili kolem půl osmé večer.  Fotogalerie zde, video se připravuje.

 

Poutní slavnost kostela sv. Václava v Chotusicích

V neděli 2.10. při mši sv. v 11:00 hodin jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Václava v Chotusicích.

 

První svaté přijímání

V neděli 2.10. přistoupilo při nedělní mši svaté 9 dětí z farnosti k prvnímu sv. přijímání.

 

Celonoční adorace první soboty

Z pátku 30.9. na sobotu 1.10. se uskutečnila celonoční adorace první soboty.

 

Beseda o Adopci na dálku

V pátek 30. 9. po večerní mši svaté proběhla v našem kostele beseda o Adopci na dálku.  Zasláním nepříliš vysokého finančního daru je možno uhradit chudým a znevýhodněním dětem zejména v Indii studium a pomoci jim postavit se na vlastní nohy.

 

Po utní slavnost kostela sv. Václava v Krchlebech

Na svátek sv. Václava 28.9. jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Václava v Krchlebech. Slavnostní mše svatá byla od 16. hodin, poté následoval koncert a krátké pohoštění. Slavnost se vydařila. Foto zde.

 

Svatováclavský benefiční koncert v Chotusicích

Uskutečnil se v neděli 25.9. Zahráli nám učitelé ZUŠ z Třebechovic pod Orebem a František Novák. V tradičně-netradičním provedení zazněly skladby známých mistrů - např. G.F. Hädla (Vodní hudba, Hudba k ohňostroji) nebo M.A Charpentiera (Prelude z Te Deum). Koncert byl krásný, zcela určitě pochybil každý, kdo nedorazil. Několik fotek naleznete v galerii a zkrácený sestřih záznamu pod textem.

Výběr z koncertu.mp3

 

Požehnání žákům a učitelům

A v duchu začínajícího školního roku se nesla i neděle 4.září. Při raní i večerní mši sv. byly žehnány školní potřeby a také dostali požehnání žáci i učitelé. Několik fotek z večerní mše sv. je v galerii.

 

A zase začíná školní rok - finišujeme s přípravou na první sv. přijímání

Školní rok jsme zahájili v sobotu 3. září "celoodpoledním" soustředěním, které vyvrcholilo pro děti "komentovanou" mší sv. v Dolních Bučicích. Bylo krásné vidět budoucí prvokomunikanty kolem oltáře. Foto zde.

 

Celonoční adorace před první sobotou

Od letošního září jsme zahájili vždy před první sobotou celonoční adoraci. Foto zde.

 

Celostátní setkání mládeže

Celostátní setkání mládeže se uskutečnilo v Hradci Králové v termínu 9. - 14. srpna. Letošní motto bylo "VSTAŇ, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26,16). Program byl velmi pestrý, každý den byl program (k tématu o sv. Pavlu, zábavné scénky, zamyšlení, katecheze) na hlavním podiu  a mše svatá. A dále nabídka různých přednášek, workshopů, koncertů, modliteb, diskuzních skupinek, apod. Z Čáslavi a okolí jelo přes 20 lidiček :)  Náš P. Dmytro, který měl na starosti liturgii, tam byl s námi. Věřím, že tato akce byla velmi obohacující pro každého z nás a každý si odvezl spoustu zážitků a duchovních prožitků :)  Fotečky tady.

Klára Stajnerová

 

Prázdninové dobrodružství pokračuje...

Letní pobyt pro mládež ve věku 15 – 21 let se uskutečnil od 23. do 27. července v Liberku v Orlických horách. Účastnilo se ho 24 mládežníků; 4 vedoucí a náš o. Dmytro. Letošní pobyt nesl heslo: „Jdi a jednej také tak.“ a tématem bylo HRDINSTVÍ každého z nás a ukázání na toho NEJVĚTŠÍHO SUPERHRDINU – Krista. Program se skládal z přednášek, diskuzních skupinek, různých her a zážitků. Zakončením byla pak celonoční výprava a výšlap na horu Velká Deštná, kde jsme slavili mši svatou při východu Slunce. Na fotky se můžete podívat tady.

Klára Stajnerová

Ani o prázdninách jsme nezaháleli

Nejprve se uskutečnil desetidenní pobyt pro děti ve věku od 7 do 14 let na faře v Mrákotíně nedaleko Telče. Účastnilo se ho 29 dětí, 8 vedoucích, 3 p. kuchařky a také náš o. Dmytro. Letošním tématem bylo SVĚTLO SVĚTA.
Skrze nalezené spisy ve staré kryptě kostela jsme se přemístili do Argentiny v 18. století a poznali příběh jezuity – bratra Filipa, který se vydal na dobrodružnou misijní cestu. I my jsme se tak stali misionáři domorodých kmenů a sami jsme si připomněli, kdo je SVĚTLO SVĚTA. Zjistili jsme, že i my v dnešní době (ve škole, mezi kamarády) můžeme toto SVĚTLO šířit dál. Několik fotek zde.

Klára Stajnerová

Oslava sv. Petra a Pavla, apoštolů, patronů našeho kostela 

Ve středu 29. června jsme slavnostní bohoslužbou oslavili svátek patronů našeho kostela. Přes to, že byla středa, sešlo se nás na mši sv. více než 100. Po mši pak následovalo posezení u dobrot na farním dvoře, nechyběl ani táborák a kytara. Kolem desáté večer nás sice "zahnal" pod střechu prudký désť, ale i tak oslava stála za to...

 

Koncert  ZUŠ

Ve středu 22. června se uskutečnil Varhanní koncert ZUŠ. Společně se svými učiteli zahráli a zazpívali žáci hudebních oborů. Po koncertě následovala komentovaná prohlídka varhan. Foto zde.

  

Benefiční koncert

Neděli 19. června se uskutečnil benefiční koncert na podporu hospicové péče. Krásný program připravila mládež. Vybrané finanční prostředky se rozdělí mezi Domácí hospic-Srdcem v Kolíně a projekt dětského hospice Dům pro Julii v Brně. Foto zde.

 

Slavnost Těla a Krve Páně

Tuto krásnou slavnost jsme oslavili v neděli 19. června. Slavnostní mše svaté se účastnili farníci z Čáslavi i z Chotusic a posílili nás také poutníci, kteří připutovali s P. Ladislavem. Po mši svaté následoval průvod z kostela sv. Petra a Pavla do kostela sv. Alžběty. Prohlédněte si fotografie.

 

Představení budoucích prvokomunikantů

Při mši svaté v neděli 12. června se představily děti, které na podzim tohoto roku poprvé přistoupí ke stolu Páně. Foto zde.

 

Noc kostelů

Letos byly z našich kostelů otevřeny kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi a kostel sv. Václava v Chotusicích. V Chotusících mohli návštěvníci vyslechnout koncert žesťového kvintetu a prohlédnout si kostel "od sklepa po půdu". V Čáslavi byla Bohoslužba slova, následoval varhanní koncert Michala Hanuše a povídání o historii kostela v podání Filipa Velímského a P. Dmytra prokládané zpěvy Jana Marii Hájka a hrou na příčnou flétnu v podání Barbory Šubrové. Návštěvnost byla vysoká. Několik fotografií zde.

 

Zvonička v Chotusicích

V neděli 5.6. byla v pravé poledne požehnána nová zvonička v Chotusicích. Najdete ji naproti škole. Fotografie zde.

 

Svatodušní vigilie

Se uskutečnila v sobotu 4.6. od 19. hodin. Slavnostní liturgie začala na farním dvoře tzv. Lucernáriem, následně pokračovala v kostele sv. Petra a Pavla. I přes menší účast byla krásná a naplňující. Několik fotografií zde.

 

Třetí výročí KORUNOVACE 

Ve středu 1.6.jsme si krátkou pobožností u Panny Marie Čáslavské připomněli již třetí výročí korunovace milostné sochy. Několik fotografií naleznete v galerii, pokud chcete zavzpomínat na vlastní korunovaci, vidozáznam je zde.

 

Poslední májová pobořnost

V úterý 31.5. na svátek Navštívení Panny Marie jsme po čtyřech letech obnovili další z našich tradic. Mše sv. byla sloužena v kostele sv. Alžběty a následně jsme se na poslední májovou vydali ke kapli Panny Marie Třikrát podivuhodné v Nazaretě. Zde jsme si vyslechli historii ze starých kronik, básně od V. Renče (P. Dmytro) a od paní M. Novákové (M. Fidlerová), pomodlili se litanie a zazpívali Máti Páně přesvatá. V souladu se slibem našich předků plánujeme další setkání u této kaple v měsíci září. Fotografie jsou v galerii.

 

Týden s blahoslaveným Carlo Acutisem

V týdnu od 22.5.2022 jsme ve farnosti měli zapůjčen relikviář s ostatky blahoslaveného Carla Acutise (1991-2006). Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o tomto italském „světci v džínách, teniskách a svetru“ a modlili se, vzhledem k tomu, že Carlo je patron mladých a počítačových programátorů, hlavně za mladé lidi, nejen z našich farností.

relikviář s vlasy Carlo Acutis neporušené tělo v prosklené rakvi v Assissi web Carla Acutise - katalog Eucharistických zázraků ve světě

 

Farní víkend

V sobotu a v neděli 21.-22. května jsme prožili farní víkend. Ten byl zahájen sobotním dopoledním úklidem kostela sv. Petra a Pavla. V podvečerních hodinách pak následoval Večer chval s kapelou DOTEK. V neděli dopoledne byla ve farnosti mše sv. pouze jedna – a to v 9:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Celebroval ji Mons. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze. Mši sv. hudebně doprovodil sbor žáků a studentů z královéhradeckých církevních škol Squadra Risonante pod vedením Františka Nováka. Po mši sv. následovalo setkání farnosti na farní zahradě. Završením farního víkendu byl krásný odpolední koncert výše jmenovaného sboru.

 

Mše svatá za účastníky bitvy u Chotusic

Dne 17.5.2022 jsme si při mši svaté ve zdejším kostele sv. Václava připomněli 280 výročí bitvy u Chotusic, při níž během pouhých 4 hodin boje padlo více než 10 000 vojáků rakouské i pruské armády a obec byla zcela zničena (vypálena a vypleněna). Mši svatou celebroval Mons. Josef Socha, papežský prelát. Po mši svaté krátce hovořili Bc. Ludmila Zimová Lehetová, starostka Chotusic, velitel 21. základny taktického letectva Čáslav brigádní generál Ing. Jaroslav Míka a předseda Historického spolku Liechtenstein Ing. Pavel Juřík. Několik fotografií je v galerii, videozáznamy se připravují.

 

Požehnání nově instalované sochy

16.5.2022 byla po mši svaté požehnána nově instalovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Je umístěna v kostele sv. Alžběty vlevo pod kůrem.

 

Pěší pouť na Schořov

V sobotu 14. května se po dvouleté odmlce, způsobené nepříznivými okolnostmi, konala tradiční pěší pouť do Schořova. Pěší poutníci vyrazili na cestu po úvodní modlitbě v kostele sv. Petra a Pavla okolo 10 hodiny dopoledne. Cestou jsme se v klidných stinných místech zastavovali a modlili se vždy desátek růžence, čas samozřejmě vybyl i na svačinu, hru s míčkem (a pár trestných dřepů za „děravé ruce“) nebo kratičké zastavení na dětském hřišti. Před čtvrt na dvě jsme se u kaple Panny Marie sešli s cyklisty a motoristy. Náš hlahol, veselí dětí a vroucí modlitby zase naplnily tento krásný prostor, a byl to moc hezký pocit. Po modlitbě růžence následovala májová pobožnost a mše svatá. Po ní jsme se mohli posílit dobrotami našich skvělých kuchařek a pak už následovala cesta domů. Několik fotografií naleznete v galerii. Video zde.

 

Farní zahrada - čarodějnice

V sobotu 30.4. jsme po téměř tříleté odmlce obnovili tradiční setkání u táboráku na farní zahradě. Sešlo se nás hodně, opekli jsme si voňavé buřty (a děti také maršmelouny), mládež na umělce vybila energii při fotbálku, zahráli jsme si soutěž "Kufr", zazpívali při kytaře a dobře popovídali. Celá akce byla velice vydařená. Těšíme se na další setkání :). Několik foteček zde.

 

Velikonoce v naší farnosti

Na Zelený čtvrtek jsme si při slavnostní liturgii připomněli Poslední večeři Páně, při níž Ježíš ustanovil Eucharistii. Večer jsme se mohli zůstat modlit v tzv. Getsemanské zahradě. Velký pátek jsme zahájili v ranních hodinách modlitbou Křížové cesty, odpoledne pak následovaly Velkopáteční obřady v Čáslavi a v podvečer v Chotusicích. Po celou noc z pátku na sobotu bylo možné navštívit symbolický Ježíšův hrob v čáslavském kostele a setrvat zde v adoraci před Nejsvětější svátostí. Sobotu jsme zahájili ranními chválami. Po západu slunce pak následovala vigilie Zmrtvýchvstání Páně a po ní na faře agapé. Při nedělní ranní mši sv. byly tradičně žehnány pokrmy a při večerní mši sv. se naše farní rodina rozrostla o nového člena – svátost křtu přijala Renata. V pondělí po ranní mši svaté nechyběla ani pomlázka.

 

Květná neděle

Slavnostním průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a současně vstoupili do svatého týdne. Foto zde.

 

Misijní jarmark

V neděli 3.4. po ranní mši sv. byl zahájen tradiční misejní jarmark. Zájemci mohli za dobrovolný příspěvek "zakoupit" většinou velikonoční dekorace, které vyráběly děti z farnosti, ochutnat perníčky a další pečivo, zahřát se čajem - a všechny takto získané finance budou odeslány na účet PMDD. Jarmark probíhal po celý týden. Foto zde.

 

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Také naše farnost se připojila v papeži Františkovi i našim biskupům. Ze čtvrtka 24.3. na pátek 25.3. jsme se ve farnosti nepřetržitě modlili modlitbu sv. růžence. V pátek 25.3. pak od 16:00 hodin následovala adorace, modlitba křížové cesty, mše svatá a po ní modlitba zasvěcení. Několik fotografií zde. Krátké video se zpracovává.

 

Pobožnost Křížové cesty

Během doby postní se vždy v úterý a v pátek společně modlíme přede mší svatou Křížovou cestu, kdy rozjímáme o utrpení a smrti Pána Ježíše. Rádi Vás mezi námi uvidíme.

 

Humanitární pomoc Ukrajině

Sbírka trvanlivých potravin a léčiv pro Ukrajinu se uskutečnila ve dnech 1.-7. března. Děkujeme všem dárcům - farníkům, občanům Čáslavi a okolí, žákům ZŠ náměstí, místním hokejistům..... 

 

Postní duchovní obnova farnosti

Se uskutečnila v sobotu 5.3.2022. Poutavé přednášky pro nás připravil náš bývalý kaplan (před 30ti lety), současný děkan ze Skutče otec Jan Linhart. První přednáška byla na téma "Proč se bojíte". Druhá pak "Vy jste sůl země." Čas mezi přednáškami byl hojně využit pro duchovní rozhovory a svátosti. Obnova byla zakončena pobožností křížové cesty, adorací a mší svatou. Několik fotografi zde.

 

 Modlitba za mír na Ukrajině

se uskutečnila formou tiché adorace v neděli 27.2. po večerní mši svaté. Několik fotografií v galerii 

 

Ekumenická bohoslužba 2022

V rámci modliteb za jednotu křesťanů jsme se 18.1.2022 v 18:00 hodin zúčastnili ekumenické bohoslužby v Husově sboru. Bohoslužbu společně vedli farářky Františka Tichá a Drahomíra Dušková Havlíčková a P. Dmytro Romanovský. Zpěvy na kytaru doprovázel Jenda Přibyl. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Vánoce 2021

Svátky narození našeho Pána jsme po kovidové odmlce oslavili v našich slavnostně vyzdobených chrámech opět společně a „naživo“. Zpestřily je i některé, opatrně se navracející, tradice. V neděli na Svátek sv. Rodiny odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla proběhlo „Vánoční troubení“. Bohatě navštěvován byl čáslavský betlém. Za občanský rok 2021 jsme poděkovali při slavnostní Bohoslužbě 31.12.2021. Několik fotek a kratičký záznam zde.

 

Benefiční koncert Pavla Helana

Se uskutečnil v neděli 19. 12. od 15:00 hodin. Koncert proběhl v rámci akce Advent na dotek a výtěžek je určen na podporu rodinného centra Kopretina. Po úvodních slovech P. Romanovského a pana starosty Málka zazněly krásné písně zpívané bohatým, krásným a sytým hlasem hlasem za doprovodu nejrůznějších převážně strunných, nástrojů. Jednotlivé písně pan Helan propojil jasným, vtipným i upřímným mluveným slovem. Na závěr pak zaznělo poděkování paní Tiché za Rodinné centrum Kopretina a P. Romanovský udělil všem přítomným požehnání. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Příprava chrámu na Vánoce

V sobotu po ranní mši sv. jsme se posílili na faře vydatnou snídaní a poté šli připravovat kostel na vánoční období. Tedy ochotní farníci se postarali o postavení betléma, usazení a ozdobení stromečků a úklid. Všem patří veliké díky.

 

Roráty

V průběhu adventu – každou z adventních sobot -  jsme měli možnost účastnit se v kostele sv. Petra a Pavla tzv. rorátů. Jedná se o mše sv. sloužené ke cti Panny Marie v brzkých ranních hodinách pouze za svitu svíček. Doprovázené jsou starobylými zpěvy. Atmosféra byla dojemná, účast hojná. Připomeňte si v galerii.

 

Setkání se sv. Mikulášem

V neděli 5.12. v odpoledních hodinách naši farnost navštívila vzácná návštěva - sv. Mikuláš se svým doprovodem. Přivítat ho přišlo na 60 dětí. Společně se načily hezkou písničku, kterou pak sv. Mikuláši zazpívaly. Za odměnu si každé z dětí odneslo balíček s perníčkem a knížkou o sv. Mikuláši. Na fotografie se můžete podívat zde.

Večer chval 

Modlitební setkání za doprovodu hudby a zpěvu se uskutečnilo v sobotu 6. listopadu od 19:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.

Večer chval.mp3

 

 

Pobožnost u kříže na hřbitově 

Se uskutečnila v úterý 2. 11. u "velkého kříže" Prohlédněte si galerii.

 

Poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích

V neděli 31.10. v předvečer svátku Všech svatých jsme oslavili v kostele v Dolních Bučicích poutní slavnost. Poutníci připutovali z blízka i z dáli, oslavili jsme společně našeho Pána a po mši sv. nechyběly ani koláčky. Zkrátka pouť jak má být.

 

Koncert Kmochovy hudby a střední pedagogické školy v Čáslavi

Se uskutečnil v pátek 22.10. od 19:00. Hudba byla krásná, návštěvnost vysoká. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Posvícení, novokněžské požehnání

V neděli 17.10. jsme si připoměli výroční posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Mši svatou sloužil novokněz P. Václav Šuster z Prahy. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Misijní koláč 10. 10. 2021

Pěkný den, sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 170 Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Díky všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci.

Pavel Lněnička

   

 

Svatováclavské pouti ve farnosti

V neděli 26.9. jsme v aší farnosti oslavili poutní slavnost v kostele sv. Václava v Chotusicích a v úterý 28.9. jsme tutéž slavnost oslavili v kostele sv. Václava v Krchlebech. Po mši. sv. následovalo krátké setkání před kostelem. Nechyběly ani různé dobroty. Fotky v galerii.

100 let

V sobotu 18.9.2021 uplynulo 100 let od narození kněze P. Václava Švestky SJ. Jeho osobnost a službu nejen v naší farnosti jsme si připomněli a za vše poděkovali při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Mši sv sloužil P. Petr Havlíček SJ z Prahy. Několik fotografií v galerii.

 

Farní den

se uskutečnil v neděli 12. září. Po mši sv. v 9:00 jsme se sešli na farním dvoře a zahradě. Děti měly připravený sportovně zábavný program, dospěláci spoustu prostoru k setkání a sdílení zážitků a postřehů. Nechyběly ani nápoje a dobroty z našich kuchyní. Počasí nám přálo a celé dopoledne jsme si užili. Akci jsme ukončili v poledne modlitbou Anděl Páně a požehnáním. Fotografie naleznete v galerii. (pokud ještě někdo má pěkné fotoúlovky, ráda je přidám).

 

Brigáda chlapů a chlapců na farní zahradě

Na svátek svatého Bartoloměje jsme se sešli spolu s 15 chlapy a chlapci, abychom poklidili kamenné návrší a suť pod ořechem. Práce nám šla pěkně od ruky a snad jsme přitom užili i nějakou tu zábavu.

Chci tímto moc poděkovat chlapům a chlapcům za jejich velkou pomoc. Vyklizený prostor je zamýšlen jako místo pro setkávání farníků, ale také mezigeneračního setkávání v rámci RC Kopretina. 

Vděčný otec Dmytro

Neratov 21

Ve druhé polovině srpna proběhla již tradiční společná dovolená čáslavských rodin. V rámci tohoto pobytu děti plnily i úkoly Misijního klubka. Více o celé akci se dočtete zde. 

 

4. 8. 2021 Proběhla pastorační rada (otevřená všem zájemcům), na které jsme projednali základní úkoly a potřeby farnosti. Také jsme si prohlédli faru a všechny změny, ke kterým v souvislosti se změnami ve farnosti došlo. Účastnilo se 20 lidí. Zápis bude vložen na stránku pastorační rady. 

1. 8.2021 Slavnostní bohoslužbou zahájil své působení v naší farnosti otec Dmytro Romanovský. Pevně si přejeme a na Duchu svatém vyprošujeme, aby naše spolupráce byla ku prospěchu všech a aby nás vedla po správných cestách... A ke správnému cíli.

Přivítání nového kněze v naší farnosti

O poutní slavnosti 29.6. jsme se v farnosti rozloučili s P. Zdenkem Skalickým a přivítali svého nového pastýře otce Dmytra Romanovského. Fotografie zde.