+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Stalo se

Pobožnost u kříže na hřbitově 

Se uskutečnila v úterý 2. 11. u "velkého kříže" Prohlédněte si galerii.

 

Poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích

V neděli 31.10. v předvečer svátku Všech svatých jsme oslavili v kostele v Dolních Bučicích poutní slavnost. Poutníci připutovali z blízka i z dáli, oslavili jsme společně našeho Pána a po mši sv. nechyběly ani koláčky. Zkrátka pouť jak má být.

 

Koncert Kmochovy hudby a střední pedagogické školy v Čáslavi

Se uskutečnil v pátek 22.10. od 19:00. Hudba byla krásná, návštěvnost vysoká. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Posvícení, novokněžské požehnání

V neděli 17.10. jsme si připoměli výroční posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Mši svatou sloužil novokněz P. Václav Šuster z Prahy. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Misijní koláč 10. 10. 2021

Pěkný den, sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 170 Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Díky všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci.

Pavel Lněnička

   

 

Svatováclavské pouti ve farnosti

V neděli 26.9. jsme v aší farnosti oslavili poutní slavnost v kostele sv. Václava v Chotusicích a v úterý 28.9. jsme tutéž slavnost oslavili v kostele sv. Václava v Krchlebech. Po mši. sv. následovalo krátké setkání před kostelem. Nechyběly ani různé dobroty. Fotky v galerii.

100 let

V sobotu 18.9.2021 uplynulo 100 let od narození kněze P. Václava Švestky SJ. Jeho osobnost a službu nejen v naší farnosti jsme si připomněli a za vše poděkovali při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Mši sv sloužil P. Petr Havlíček SJ z Prahy. Několik fotografií v galerii.

 

Farní den

se uskutečnil v neděli 12. září. Po mši sv. v 9:00 jsme se sešli na farním dvoře a zahradě. Děti měly připravený sportovně zábavný program, dospěláci spoustu prostoru k setkání a sdílení zážitků a postřehů. Nechyběly ani nápoje a dobroty z našich kuchyní. Počasí nám přálo a celé dopoledne jsme si užili. Akci jsme ukončili v poledne modlitbou Anděl Páně a požehnáním. Fotografie naleznete v galerii. (pokud ještě někdo má pěkné fotoúlovky, ráda je přidám).

 

Brigáda chlapů a chlapců na farní zahradě

Na svátek svatého Bartoloměje jsme se sešli spolu s 15 chlapy a chlapci, abychom poklidili kamenné návrší a suť pod ořechem. Práce nám šla pěkně od ruky a snad jsme přitom užili i nějakou tu zábavu.

Chci tímto moc poděkovat chlapům a chlapcům za jejich velkou pomoc. Vyklizený prostor je zamýšlen jako místo pro setkávání farníků, ale také mezigeneračního setkávání v rámci RC Kopretina. 

Vděčný otec Dmytro

Neratov 21

Ve druhé polovině srpna proběhla již tradiční společná dovolená čáslavských rodin. V rámci tohoto pobytu děti plnily i úkoly Misijního klubka. Více o celé akci se dočtete zde. 

 

4. 8. 2021 Proběhla pastorační rada (otevřená všem zájemcům), na které jsme projednali základní úkoly a potřeby farnosti. Také jsme si prohlédli faru a všechny změny, ke kterým v souvislosti se změnami ve farnosti došlo. Účastnilo se 20 lidí. Zápis bude vložen na stránku pastorační rady. 

1. 8.2021 Slavnostní bohoslužbou zahájil své působení v naší farnosti otec Dmytro Romanovský. Pevně si přejeme a na Duchu svatém vyprošujeme, aby naše spolupráce byla ku prospěchu všech a aby nás vedla po správných cestách... A ke správnému cíli.