+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Kostel Všech svatých v Dolních Bučicích

Kostel Všech svatých v Dolních Bučicích představuje pozdně klasicistní stavbu. Obdélný tvar zakončený trojbokým závěrem, a s mohutnou hranolovitou věží v průčelí. Základní kámen byl položen 22. května 1852 na místě bývalého ranně gotického kostela ze 13. století (jež byl pro zchátralost uzavřen již o 30 let dříve). Stavba trvala dlouhých dvanáct let. Kostel byl postaven podle projektu stavitele Jana Jelínka ze Žehušic. Finančně stavbu zajistil Josef Osvald hrabě Thun-Hohenstein, majitel žehušického panství. Vysvěcen byl v roce 1864, nejprve spadal pod duchovní správu v Chotusicích, ale již o 5 let později byla v Dolních Bučicích obnovena fara.

Zařízení kostela pochází z doby jeho výstavby – tedy je převážně klasicistního rázu. Hlavní oltář a novogotickou kazatelnu navrhl ředitel čáslavské reálky Josef Spudil. Boční oltáře jsou pseudobarokní. Křížová cesta je zdařilou reprodukcí profesora Schleibnera z roku 1930 a nástěnné malby s eucharistickou tématikou a společenství všech svatých z let 1962-1963 vytvořil jedinečným způsobem akademický malíř Mojmír Vokolek. Pod kůrem se nachází oltář sv.Josefa.

Zpět