+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Aktuální ohlášky

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ČÁSLAV

a farnost Chotusice

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY V TÝDNU 24. září – 1. října 2023    

NEDĚLE 24. září

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za zemřelé z rodiny Pipkovy a Mazačovy

11:00

DR

Chotusice

POUTNÍ SLAVNOST KOSTELA SV. VÁCLAVA

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

ÚTERÝ 26. září

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Zádušní mše svatá za † Jana Špačka

STŘEDA 27. září

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

8:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za † Annu Stejskalovou

ČTVRTEK 28. září

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka

8:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za rodinu Keclovu

17:00

DR

Krchleby

POUTNÍ SLAVNOST KOSTELA

PÁTEK 29. září

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za † Václava Havla

SOBOTA 30. září

Památka sv. Jeronýma, kněze a uč. církve

17:00

DR

Dolní Bučice

NEDĚLE 1. října

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

11:00

DR

Žehušice

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za † paní Blažkovou z Čáslavi

  • DR – mši svatou celebruje R.D. Dmytro Romanovský, děkan  

Sbírka minulé neděle na školství v naši diecézi, byla 9 682,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.

V neděli 24. září od 19:30 hodin, Terapie varhanní hudbou. Vystoupí pan Lukáš Dvořák z Prahy. Přijměte pozvání a zvěte dál.

Ve čtvrtek 28. záři, bude pouť v Krchlebech. Poutní mše svatá začíná v 17 hodin. Po ní následuje přátelské setkání před kostelem. Jste zváni. 

Výuka náboženství bude pokračovat od 6. října 2023.

Manželské večery budou zahájeny 15. října. Osm nedělních večerů od 19 do 21 hodin, na Nové scéně Dusíkova divadla. Více informací a přihlašování u otce Dmytra. Přihlašování do 30. září. Opět nutnost minimálně 10 párů. Neváhejte.

V neděli 1. října, proběhne během ranní mše svaté přijetí do katechumenátu 5 kandidátů. Pamatujte prosím v modlitbě.

V sobotu 7. října, bude farní brigáda. Začátek v 9 hodin. V plánu úklid kostela a fary.

V neděli 8. října, proběhne misijní jarmark, a také farní den. Pamatujte ve svém programu.

Ohlášky ke stažení