+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Aktuální ohlášky

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ČÁSLAV

a farnost Chotusice

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY V TÝDNU 19. března – 26. března 

NEDĚLE 19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ – Laetare

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za † Marii a Bedřicha Novákovy

11:00

DR

Žehušice

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

 

PONDĚLÍ 20. března

SLAVNOST SV. JOSEFA

16:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Zádušní mše svatá za pana Jindřicha Bartoně

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za rodinu Fírkovu a Výborných

ÚTERÝ 21. března

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za duchovní uzdravení kamarádky

PÁTEK 24. března

 

18:00

PT

kostel sv. Petra a Pavla

Za † Václava a Emilii Semerádovy, rodiče a sourozence

SOBOTA 25. března

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

8:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

17:00

DR

Dolní Bučice

NEDĚLE 26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

11:00

DR

Chotusice

 

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za rodinu Pýchovu a Smítkovu

  • DR – mši svatou celebruje R.D. Dmytro Romanovský, farář 
  • PT – mši svatou celebruje R.D. Pavel Tobek, okrskový vikář

 

Sbírka minulé neděle v naši farnosti byla 6 603,- Kč Pán Bůh zaplať!

V úterý 21. března od 18 hodin, proběhne přednáška P. Ladislava Heryána SDB. Více na plakátku.

V pátek modlitba křížové cesty od 17:15 hodin. (modlitbu vede mládež)

V pátek 24. března od 17 hodin, společenství mládeže na děkanství.

V sobotu 25. března od 9 hodin, proběhne v Kutné Hoře na arciděkanství duchovní obnova mládeže. Provází R.D. Prokop Brož z Hradce Králové.

V neděli 26. března, se uskuteční Misijní jarmark na podporu PMD.

V neděli 26. března, bude rozšířená možnost k svátosti smíření. Od 14 do 15:30 hodin.

V neděli 26. března od 15:30 hodin, bude příprava biřmovanců na děkanství.

V sobotu 1. dubna od 8:30 hodin, brigáda úklidu kostela a farní zahrady.

V pondělí 27. března od 17 hodin, pastorační rada farnosti.

Ohlášky ke stažení