+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Aktuální ohlášky

Pokyny pro mše dle systému PES   Připomínka platných opatření v době pandemie

 Neděle

11.04.2021

2. velikonoční

Božího milosrdenství

  9:00 mše svatá v Čáslavi

                za + členy rodin Mazačovy, Pipkovy, Vrankovy a Belíšovy

11:00 mše svatá v Žehušicích

               

18:00 mše svatá v Čáslavi 

                za + Marii a Františka Čížkovy a syna Františka                        

Pondělí

12.04.2021

 

Úterý

13.04.2021

Středa

14.04.2021

18:00 mše svatá v Čáslavi

                 

Čtvrtek

15.04.2021

  

                

Pátek

16.04.2021

18:00 mše svatá v Čáslavi

                 

Sobota

17.04.2021

 

17:00 mše svatá v Dolních Bučicích

Neděle

18.04.2021

3. velikonoční

  9:00 mše svatá v Čáslavi

                

11:00 mše svatá v Chotusicích

                za + Josefa Krupičku a rodiče z obojí strany

18:00 mše svatá v Čáslavi   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitost k svátosti smířeni vždy 30 minut před večerní mší svatou nebo po domluvě.

Stále platí, že účast na bohoslužbách je možná s využitím 10% kapacity kostela na sezení. Pro kostel sv. Petra a Pavla jde o 25 lidí. Dítě v doprovodu s rodičem se nepočítá. Dezinfekce, roušky a rozestupy 2 m zachovány. Neplatí pro rodiny. Při mši svaté nezpíváme. Povolena je schola o 5 lidech. Biskupem udělený všeobecný dispenz od povinné účasti na mši svaté trvá. S účinností od 25. února do odvolání je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Obyčejné roušky ani chirurgické roušky už nestačí.

 

Svatby a pohřby se mohou konat maximálně s 15 účastníky.