+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Aktuální ohlášky

Pokyny pro mše dle systému PES

 Neděle

17.01.2021

2. v mezidobí

 9:00 mše svatá v Čáslavi

               za požehnání pro vnuka Štěpánka              

11:00 mše svatá v Žehušicích

18:00 mše svatá v Čáslavi 

          na dobrý úmysl dárce

Pondělí

18.01.2021

11:00 pohřební mše svatá v Dolních   Bučicích

Úterý

19.01.2021

                 

Středa

20.01.2021

18:00 mše svatá v Čáslavi

                za + rodiče Křížovy a + Danuši Adamcovou

Čtvrtek

21.01.2021

                                     

Pátek

22.01.2021

18:00 mše svatá v Čáslavi

                za Marii a Františka Čížkovy a syna Františka

Sobota

23.01.2021

 

17:00 mše svatá v Dolních Bučicích

               

Neděle

24.01.2021

Božího slova

3. v mezidobí

  9:00 mše svatá v Čáslavi

                za požehnání a dar zdraví

11:00 mše svatá v  Chotusicích

                 za + Alžbětu Doksanskou a + Marii Jungmanovou

18:00 mše svatá v Čáslavi

     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitost k svátosti smířeni vždy 30 minut spíše před večerní mší svatou nebo po domluvě. 

Děkuji všem pomocníkům při uklízení betléma, bylo to rychlé a radostné.

V rámci Neděle Božího slova zkusme na našem webu zveřejnit vaše fotografie vašich oblíbených nebo rodinných biblí. Případně i s oblíbeným citátem. Fotografie zasílejte na email farnosti rkf.caslav@dihk.cz

Účast na bohoslužbách je možná s využitím 10% kapacity kostela na sezení. Pro kostel sv. Petra a Pavla jde o 25 lidí. Dítě v doprovodu s rodičem se nepočítá. Dezinfekce, roušky a rozestupy 2 m zachovány. Neplatí pro rodiny. Při mši svaté nezpíváme. Povolena je schola o 5 lidech. Biskupem udělený všeobecný dispenz od povinné účasti na mši svaté trvá. Zahajuji pravidelné tiché adorace 1x za měsíc 2.čtvrtek v měsíci.