+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Aktuální ohlášky

Připomínka platných opatření v době pandemie

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST – DĚKANSTVÍ ČÁSLAV

a farnost Chotusice

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY V TÝDNU 21. listopadu – 28. listopadu   

NEDĚLE 21.11.

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za + Terezii a Hedviku Mazačovy

11:00

DR

Chotusice

 

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

ÚTERÝ 23.11.

SLAVNOST SV. KLIMENTA I. PAPEŽE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA DIECÉZE

17:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za + Agnesu Remenickou

STŘEDA 24.11.

PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA, KNĚZE

7:15

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za + P. Josefa Krajíčka

17:00

DR

Krchleby

ČTVRTEK 25.11.

17:00

DR

kostel sv. Alžběty

Za Boží ochranu a požehnání pro Milušku

PÁTEK 26.11.

 

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za přátele na poděkování s prosbou o požehnání

SOBOTA 27.11.

 

17:00

DR

Dolní Bučice

Za živé a zemřelé foederis quinque vulnerum

NEDĚLE 28.11.

1. NEDĚLE ADVETNÍ – ROČNÍ CYKLUS C

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za manžela a dceru Veroniku

11:00

DR

Žehušice

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

  • DR – mši svatou slouží R. D. Dmytro Romanovský – administrátor farností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka minulé neděle vynesla v naší farnosti 4 717,- Pán Bůh zaplať. 

V neděli 21. listopadu bude od 17:00 hodin adorace a možnost zpovědi. Slavnostní požehnání na závěr církevního roku. Prosím, neváhejte přijít.

V pondělí 22. listopadu od 17:30 setkání chlapů (tatínků) na děkanství. Trochu práce, pak posezení a modlitba.

V pátek 26. listopadu setkání rodin na děkanství od 16:00 hodin.

V pátek 26. listopadu možnost adorace a zpovědi od 17:00 hodin.

Církevní Silvestr mládeže v pátek 26.11. na děkanství. Mládež od 6. třídy dále.

Příští neděli 1. adventní, bude při mši svaté žehnání adventních věnců.

Informace o Synodě v Církvi. Diskusní setkání v úterý 30. listopadu a 7. prosince od 18:00 hodin na děkanství.

Prosíme naše milé farnice o napečení perníčků na sv. Mikuláše. Hotové perníčky prosíme doneste na faru do 1. prosince. Díky moc za pomoc.

Prosíme o zapsání do úklidu na faře. Díky moc za každou pomoc.