+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Aktuální ohlášky

  Připomínka platných opatření v době pandemie

 Neděle

20.06.2021

12. v mezidobí

sbírka na diecézní charitu

  9:00 mše svatá v Čáslavi

                 na poděkování a za požehnání pro rodinu

11:00 mše svatá v Žehušicích

                 

18:00 mše svatá v Čáslavi  

               za + Terezii Mazačovou  

    

Pondělí

21.06.2021

Úterý

22.06.2021

Středa

23.06.2021

votivní mše k sv.Josefovi

 18:00 mše svatá v Čáslavi

                  za + Jaroslavu a Josefa Dufkovy a oba rody

Čtvrtek

24.06.2021

Slavnost Narození

Jana Křtitele

  

  

 18:00 mše svatá v kostele sv. Alžběty

                           (v latině )

Pátek

25.06.2021

18:00 mše svatá v Čáslavi

                  za farnosti Čáslav a Chotusice

Sobota

26.06.2021

17:00 mše svatá v Dolních Bučicích

                 za + Jaroslavu Slavíkovou

Neděle

27.06.2021

13. v mezidobí

  9:00 mše svatá v Čáslavi

                za + Václava Havla, rodiče Havlovy a Kadlecovy

11:00 mše svatá v Chotusicích

                za Aloise Crkala, manželku a rodiče z obojí strany

18:00 mše svatá v Čáslavi           

                za rodinu Píchovu a rodinu Smítkovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitost k svátosti smířeni vždy 30 minut před večerní mší svatou nebo po domluvě. 

Pozvánka biskupů na eucharistický kongres v září 2021. Čtěte zde

Biskupem udělený všeobecný dispenz od povinné účasti na mši svaté trvá. Přesto čtěte společné prohlášení biskupů zde Omezení počtu účastníků na bohoslužbě je zrušené při zachování ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou a rozestupy 2m, vyjma rodinných příslušníků.

 

U příležitosti zakončení školního roku zveme všechny na tradiční táborák na farní zahradě. Sejdeme se v pátek 25. 6. 2021 po večerní mši svaté (cca od 19:00 hod). Špekáčky a další občerstvení si přineste s sebou dle vlastní chuti.