+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Aktuální ohlášky

  Připomínka platných opatření v době pandemie

BOHOSLUŽBY A FARNÍ OHLÁŠKY V TÝDNU 19. září – 26. září

NEDĚLE 19.9.

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – FARNÍ DEN

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za rodinu Fírkovu a Výborných

11:00
DR
Chotusice  

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

ÚTERÝ 21.9.

SVÁTEK SV. MATOUŠE, EVANGELISTY

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za rodinu Karlíkových, Vltavských, Kňazovičových DVO

STŘEDA 22.9.

 

7:15

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za + Evu Drtinovou, manžela a rodiče

ČTVRTEK 23.9.

PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE

18:00

DR

kostel sv. Alžběty

Za paní Emilii Henzlovou na poděkování

PÁTEK 24.9.

VOTIVNÍ K SV. JOSEFU

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za + Ludmilu Cemperovou, živé a zemřelé členy rodiny

SOBOTA 25.9.

17:00

JP

Dolní Bučice

Bohoslužba Slova

NEDĚLE 26.9.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za Ludmilu Novákovou a manžela 

11:00

DR

Chotusice

18:00

DR

kostel sv. Petra a Pavla

Za farnost

  • DR – mši svatou slouží R. D. Dmytro Romanovský – administrátor farností
  • JP – Bohoslužba Slova slouží jáhen Ing. Mgr. Josef Poživil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbírka minulé neděle 5 373,- Kč

Tuto neděli 19. září sbírka na církevní školství. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Výuka náboženství od 17. září každý pátek od 13:00 hod. Skupiny 1. třída 13:00 / 2-3.třída 13:00 / 4-5. třída 13:50 / 6.,7. a 8. třída 13:50 

V pátek adorace a svátost smíření od 17 hodin.

V pátek Společenství mládeže na děkanství od 19:00 hodin. Těšíme se na vás.

Příští neděli 26.9. bude poutní mše svatá ke sv. Václavovi v Chotusicích. V Krchlebech pak poutní mše svatá bude 28. 9. v 16:00 hodin. Vydejte se na pouť, jste srdečně zváni.

Dne 1. října bude Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové. Zájemci o účast na akci, ať se hlásí u otce Dmytra, který se bude setkání účastnit.