+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Akce čáslavské farnosti

Září až prosinec 2022

25. září – Svatováclavský koncert v Chotusicích

28. září – poutní mše svatá v Krchlebech v 16 hodin

29. září – modlitba otců setkání chlapů v 18:30 hodin

2. října – Čáslav první svaté přijímání dětí v 9 hodin

2. října – poutní mše svatá Chotusice v 11 hodin

5. října – setkání seniorů na faře od 8 hodin (po mši svaté)

5. října – setkání nad Biblí od 18 hodin

7. října – Spolčo mládeže v 19 hodin

8. října – pouť farnosti do Žďáru nad Sázavou a Polné odjezd v 7 hodin  

9. října – zahájení přípravy na svátost biřmování v 16 hodin

16. října – ministrantská schůzka v 15:30 hodin

19. října – setkání nad Biblí od 18 hodin

21. října – Spolčo mládeže v 19 hodin

21. – 22. října – výjezdní modlitby otců

23. října – příprava na svátost biřmování v 16 hodin

29. října – farní pouť do Libice nad Cidlinou – novéna za nová duchovní povolání v 10 hodin

1. listopadu – pouť v Dolních Bučicích v 18 hodin

2. listopadu – Dušičky od 15:00 pobožnost na městském hřbitově / 7:15 – Čáslav; 16:00 – Chotusice; 18:00 – Krchleby

2. listopadu – setkání seniorů na faře od 8 hodin (po mši svaté)

4. listopadu – Spolčo mládeže v 19 hodin

6. listopadu – příprava na svátost biřmování v 16 hodin

8. listopadu – modlitba otců setkání chlapů

16. listopadu – setkání nad Biblí od 18 hodin

17. listopadu – pastorační rada farnosti v 19 hodin

17. listopadu – poutní slavnost v kostele sv. Alžběty v 18 hodin

18. listopadu – Spolčo mládeže v 19 hodin

20. listopadu – příprava na svátost biřmování v 16 hodin

26. listopadu – adventní duchovní obnova farnosti s P. Vojtěchem Kodetem OCD

27. listopadu – 1. neděle adventní – požehnání adventních věnců

30. listopadu – setkání nad Biblí od 18 hodin

2. prosince – Spolčo mládeže v 19 hodin

3. prosince – rorátní mše svatá PaP v 7 hodin

4. prosince – sv. Mikuláš v kostele sv. Petra a Pavla 15:30

4. prosince – příprava na svátost biřmování v 16 hodin

7. prosince – setkání seniorů na faře od 8 hodin (po mši svaté)

8. prosince – modlitba otců setkání chlapů v 18:30 hodin

8. prosince – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie mše svatá v 18 hodin

10. prosince – rorátní mše svatá PaP v 7 hodin

11. prosince – rorátní mše svatá v Chotusicích v 7 hodin

11. prosince – ministrantská schůzka v 15:30 hodin

14. prosince – setkání nad Biblí od 18 hodin

16. prosince – Spolčo mládeže v 19 hodin

17. prosince – rorátní mše svatá PaP v 7:00 hodin

17. prosince – stavění betléma od 8 hodin

18. prosince – příprava na svátost biřmování v 16 hodin

24. prosince – 16:00 – Čáslav; 22:00 – Žehušice; 24:00 – Čáslav

25. prosince – 9:00 – Čáslav; 11:00 – Chotusice; 18:00 – Dolní Bučice 

26. prosince – 9:00 – Čáslav; 11:00 – Žehušice; 18:00 – Krchleby

27. prosince – 17:00 – Čáslav

28. prosince – mše svatá 8:00 - Čáslav - 17:00 hodin Česká mše vánoční J.J. Ryba - Čáslav 

29. prosince – 15:00 - kostel sv. Bonifáce, Lochy 

30. prosince – 18:00 – Čáslav

31. prosince – 16:00 – Čáslav

1. ledna 2023 – 9:00 – Čáslav; 11:00 Chotusice; 17:00 Čáslav