+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Akce čáslavské farnosti

Březen – Červenec 2022

2. března – popeleční středa

4. března – 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

5. března – první sobota v měsíci PMČ

6. března – 9 hodin mše svatá pro děti a rodiny s dětmi – rytmický doprovod

12. března – brigáda na farní zahradě

18. března – 16 hodin setkání rodina na děkanství

18. března – 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

22. března – 18:30 hodin modlitba otců – setkání chlapů na děkanství

1. dubna – 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

2. dubna – první sobota v měsíci PMČ

3. dubna – 9 hodin mše svatá pro děti a rodiny s dětmi – rytmický doprovod – MISIJNÍ JARMARK

5. dubna – 18:45 hodin modlitba matek – setkání žen na děkanství

14. dubna – Zelený Čtvrtek – obřady od 18 hodin

15. dubna – Velký Pátek – obřady od 15 hodin

16. dubna – 20:30 hodin Vigilie Vzkříšení 

17. dubna – Slavnost Vzkříšení

24. dubna – poutní slavnost v Žehušicích sv. Marek

26 dubna – 18:30 hodin modlitba otců – setkání chlapů na děkanství

29. dubna – 16 hodin setkání rodin na děkanství

29. dubna – 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

30. dubna – podvečerní brigáda na farní zahradě – pálení ohně – táborák – buřty 

1. května – 9 hodin mše svatá pro děti a rodiny s dětmi – rytmický doprovod

3. května – 18:45 hodin modlitba matek – setkání žen na děkanství

7. května – první sobota v měsíci PMČ

13. května – 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

14. května – 9:30 hodin pěší pouť na Schořov a poutní mše svatá ve 14 hodin

21. května – 19 hodin Večer chval v kostele sv. Petra a Pavla

22. května – po ranní mši svaté, bude farní den na farní zahradě – koncert Skvadra Risonante

24. května – 18:30 hodin modlitba otců – setkání chlapů na děkanství

27. května – 16 hodin setkání rodin na děkanství

27. května – 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

4. června – první sobota v měsíci PMČ

                  - 20. hodin vigilie slavnosti seslání ducha svatého – rytmický doprovod mládeže   

5. června – slavnost seslání ducha svatého

5. června – žehnání zvoničky – kapličky v Chotusicích ve 12 hodin.

7. června – 18:45 hodin modlitba matek – setkání žen na děkanství

10. června - 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství

19. června – Slavnost Těla a Krve páně s průvodem do kostela sv. Alžběty

21. června – 18:30 hodin modlitba otců – setkání chlapů na děkanství

24. června – 16 hodin setkání rodin na děkanství

24. června – Poslední 14:45 hodin Spolčínko a 19 hodin Spolčo na děkanství ve školním roce 21/22

 29. června – v 18 hodin Slavnost sv. Petra a Pavla, po mši svaté setkání na farní zahradě opékání buřtů – točené pivo – hry pro děti – vítání prázdnin

2. července – první sobota v měsíci PMČ

4. července – pouť na Sázavu k sv. Prokopovi

10. – 19. července – tábor dětí v Mrákotíně

23. – 27. července – tábor starších v Liberku u Rychnova nad Kněžnou