+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Rytmická skupina

Vážení farníci, milé děti,

P. Dmytro mě poprosil, abych koordinovala nácvik písní na mše s kytarovým doprovodem, které jsou vždy jednou za měsíc (3. dubna, 1. května, 5. června). Zkoušky budou probíhat vždy v sobotu v podvečer před mší.

Zváni jsou všichni, kteří rádi zpívají, či hrají. První zkouška tedy bude 2. dubna od 17 hod. na faře. Těším se na společné hraní a zpívání.

S pozdravem Lucie Čechalová

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat (tel. 774 11 98 35, email - lucie.cechalova@gmail.com)

 

Návrh písní na mši 3. dubna

Vstup - Na hlubinu zajeď (Koinonia 105)

Žalm - Dobrořeč duše má (Koinonia 186)

Před evangeliem - Kvůli Tobě, Pane můj (Koinonia 192)

Obětování- Eucharistia (Koinonia 137)

Přijímání- Ježíš, Ježíš je Pán (Koinonia 89); Ježíši, Ty jsi chléb živý (Koinonia 106)

Závěr- Pokání čiňte (Koinonia 113)

Ordinarium (Koinonia 172)

 

ZPĚT