+420 603 565 676
Logo
 
 

         

                                 

Misijní klubko

Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. Nadšených mladých misionářů je v ČR již přes dva tisíce ve více jak 190 misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé republice.

Misijní klubko, které vzniklo v Čáslavi před několika lety, je s centrem Papežských misijních děl (PMD) spojené skrze dospělého vedoucího. Při zakládání klubka jsme pro děti dostali misijní trička, šátky a misijní tematické materiály. Děti se mají zapojovat do různých tvořivých aktivit ve svém okolí, nesedět za pecí, ale stále vymýšlet, jak pomoci dětem v misiích, jak přiblížit misijní činnost lidem ve farnosti, obci, městě. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě. Na ně pak denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.

V Čáslavi se děti ve spolupráci s rodiči podílí na již tradičním Misijním jarmarku (vyrábí se převážně výrobky s velikonoční tematikou) a také oblíbeném Misijním koláči (pečení buchet a koláčů se ujímají převážně rodiče a babičky). Výrobky z těchto misijních akcí jsou pak nabízeny za dobrovolný příspěvek před kostelem po určené nedělní mši svaté. Výtěžek je poté zasílán na účet Papežských misijních děl. Podporují se kvalitní školy a mimoškolní asistence nejchudším rodinám, základní zdravotnická péče, přispívá se k záchraně sirotků bezprizorně žijících na ulici, dětí trpících podvýživou nebo vážnými nemocemi v Jižním Súdánu, Keni, Mosambiku, Malawi, Tanzanii, Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lanky a Sýrii.

Členstvím v Klubku se každý podle svých možností zavazuje:

  • Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie.
  • Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřekne (Misijní bonbónek).
  • Může i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa.
  • Zapojit se do pravidelných misijních akcí.

.

Bližší informace na internetu jsou na: www.missio.cz.

 

Misijní putování k Panně Marii – PMDD - Misijní klubko Čáslav

Členové Misijního klubka dětí z čáslavské farnosti se v průběhu společného pobytu rodin v Neratově v Orlických horách zúčastnili Misijního putování k Panně Marii. Toto putování bylo zaměřeno na čtyři misijní země a problémy, které trápí tamější děti.

V rámci velké hry se děti ve skupinkách modlily za úmysly misií a plnily různé úkoly, které jim měly přiblížit, jak obtížný život mohou mít děti v jiných životních podmínkách. Krásné prostředí kolem neratovského kostela, Boží muka i kříže v polích byly ideálním prostředím pro tuto pouť. Na rozkvetlé louce děti společně natrhaly kytičku pro Pannu Marii, kterou pak umístily k Pietě na blízké křižovatce místních cest.  Na jednom ze stanovišť malovaly kamínky přátelství a pro představu, jak vzácná je pitná voda v mnohých částech Afriky si děti zkusily nošení vody v dlaních. Celkem šest tříčlenných skupinek absolvovalo celou trasu a v závěru společně ze získaných indicií získalo nápovědu k nalezení sladkého pokladu, který všechny potěšil.

Pro misijní klubko děti v průběhu pobytu vyráběly také ozdoby z vizovického pečiva, které později nabídnou k prodeji na tradičním misijním jarmarku.  

Misijní klubko Čáslav

ZPĚT