+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Svátost smíření

Svátost smíření nazývaná též zpověď nebo svátost pokání usmiřuje s Bohem na základě vyznání a odsouzení svých hříchů před knězem nebo biskupem. Patří mezi svátosti uzdravující. Pouze Bůh odpouští hříchy, ovšem z pověření Ježíše Krista je tato moc svěřena i církvi, která jí slouží lidem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
V našich farnostech je možné přijmout tuto svátost obvykle 30 minut přede mší svatou nebo je možné dohodnout zpověď individuálně. Vždy je však žádoucí se osobně na přijetí této svátosti připravit zpytováním svědomí. 

 

Ke stažení: