+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Dary

Vaše dary pro farnost můžete poukázat na níže uvedená čísla účtů s uvedenými variabilními symboly (viz níže). Za všechny dary Vám velmi děkujeme.

Čísla účtů:

  • farnost Čáslav: 5812043359/0800
  • farnost Chotusice: 5812045389/0800

Variabilní symboly pro dary jednotlivým kostelům

Farnost Čáslav
Dar na potřeby farnosti – bez variabilního symbolu
Kostel sv.Petra a Pavla – variabilní symbol 001
Kostel sv.Alžběty Durynské-variabilní symbol 002
Kostel sv.Václava v Krchlebech – variabilní symbol 003
Kostel Všech svatých v Dolních Bučicích – variabilní symbol 004

Farnost Chotusice
Dar na potřeby farnosti – bez variabilního symbolu
Kostel sv.Václava v Chotusicích – variabilní symbol 001
Kostel sv.Marka v Žehušicích – variabilní symbol 002

 

Sbírky v diecézi

Bratři a sestry, současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Biskupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem neúčasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.

Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.

1. Čísla účtů:  Dary pro farnost Čáslav číslo účtu 5812043359 / 0800

Dary pro farnost Chotusice číslo účtu 5812045389 / 0800

 

2. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500

Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726

Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222

Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225

Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221

 

3. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu dílu:

Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286

Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol 10

 

V případě dotazů můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz). Všem případným dárcům děkujeme.

Mgr. Ing. Pavel Rathouský ekonom diecéze a Mons. Mgr. Jan Paseka generální vikář