+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Svátost křtu

Křest představuje začátek křesťanského života. Je nutným předpokladem pro přijetí dalších svátostí. Dospělý může být pokřtěný, pokud uvěří v Ježíše Krista, chce poznat jeho učení a patřit k jeho církvi. Během liturgického obřadu je v kostele přijat do tzv. katechumenátu (období přípravy na křest). Tato příprava trvá obvykle jeden rok. Ovoce křtu nebo křestní milost je bohatá skutečnost, která zahrnuje: odpuštění dědičného hříchu a všech osobních hříchů a zrození k novému životu v Duchu Svatém. Křtem jsme začleněni do organismu církve. 
Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou v křesťanské víře dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů (popřípadě kmotr) má být schopen dítěti předávat víru slovem i příkladem svého života. O křest dítěte požádají rodiče alespoň 1 měsíc předem. Na faře pak proběhne příprava a vyplní se křestní zápis, ke kterému je nutné donést rodný list dítěte, oddací list rodičů, údaje o jménu a adrese kmotra.

Příslušné dokumenty ke stažení: