+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Foto

 

Malá výstava fotografii k neděli Božího slova ukazují intronizovanou bibli v našem kostele na oltáři sv.Josefa se středověkými iluminacemi , nejstarší bibli na faře z roku 1851, bibli vydanou k 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje ilustrovanou českými, moravskými a slovenskými umělci a velkoformátovou bibli s ilustracemi Salvadora Dalího vydanou v roce 2009.