+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Video

Úvody do nedělí doby postní: 1. neděle postní  2. neděle postní   3. neděle postní   4. neděle postní   5. neděle postní 

                                                Úvod do Květné neděle a Svatého týdne 

Úvody do nedělí doby velikonoční: Zmrtvýchvstání Páně  2. neděle velikonoční   3. neděle velikonoční   4. neděle velikonoční   

                                                        5. neděle velikonoční   6. neděle velikonoční   7. neděle velikonoční

 

O svatém Vojtěchovi pro děti: zde  pro mládež: zde  pro dospělé:zde 

O svatém Janu Sarkandrovi, památka 6.5. kratší verze zde   delší verze  zde  

13. května je připomínka Panny Marie Fatimské, krátká reportáž zde