+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Péče o památky

V květnu 2021 začne restaurování jižní strany kostela sv.Petra a Pavla v Čáslavi. 

Průběžně probíhá restaurování obrazů křížové cesty v kostele sv.Václava v Krchlebech.

Dne 29.1.2021 byly vyměněny okenice na oknech věže kostela. Nově se osadily i měděné okapničky proti zatékání dešťové vody.

 Ke stažení:      Restaurování průčelí kostela sv.Petra a Pavla a náhrobků 2020