+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Aktuální ohlášky

  Připomínka platných opatření v době pandemie

 Neděle

09.05.2021

6. velikonoční

za pronásledované křesťany

info

  9:00 mše svatá v Čáslavi

                 za rodinu Novákovu a Kameníkovu

11:00 mše svatá v Žehušicích

                za Josefa Semeráda, jeho rodiče a rodiče Loužilovy

18:00 mše svatá v Čáslavi  

                za farnosti Čáslav a Chotusice

Pondělí

10.05.2021

Úterý

11.05.2021

Středa

12.05.2021

 18:00 mše svatá v Čáslavi

                  za + Věru Kopeckou, manžela a rodiče

Čtvrtek

13.05.2021

Slavnost

Nanebevstoupení Páně

  

 

 18:00 mše svatá v Čáslavi

            za + Marii a Františka Čížkovi a syna Františka    

Pátek

14.05.2021

Svátek sv.Matěje, apoštola

 

18:00 mše svatá v Čáslavi

                 za + rodiče Šebovy, syna a zetě

Sobota

15.05.2021

 

17:00 mše svatá v Dolních Bučicích

Neděle

16.05.2021

7. velikonoční

za sdělovací prostředky

modlitba         poselství papeže

  9:00 mše svatá v Čáslavi

               

11:00 mše svatá v Chotusicích

                za + Jindřicha France

18:00 mše svatá v Čáslavi         

              za + Jana Kopeckého, manželku a rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitost k svátosti smířeni vždy 30 minut před večerní mší svatou nebo po domluvě.

 

Před nedělní mší svatou v 17:30 se modlíme pobožnost Cesta světla. Jde o novou pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Má také 14 zastavení, při kterých se rozjímá o slavných velikonočních událostech, o setkávání Krista zmrtvýchvstalého s jeho učedníky, o jeho nanebevstoupení a o seslání Ducha Svatého.  Prezentace ke stažení zde

Biskupem udělený všeobecný dispenz od povinné účasti na mši svaté trvá. S účinností od 25. února do odvolání je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Obyčejné roušky ani chirurgické roušky už nestačí. Omezení počtu účastníků na bohoslužbě je zrušené.

Papež František vyjádřil přání modlit se v květnu každý den za celý svět raněný pandemií především na mariánských poutních místech celého světa. K modlitebním úmyslům na každý den se můžeme připojit i my. Přehled zde . Úmysl bude zmiňován i v přímluvách na mši svaté.