+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Video

Úvody do nedělí doby postní: 1. neděle postní  2. neděle postní   3. neděle postní   4. neděle postní   5. neděle postní 

                                                Úvod do Květné neděle a Svatého týdne 

Úvody do nedělí doby velikonoční: Zmrtvýchvstání Páně  2. neděle velikonoční   3. neděle velikonoční   4. neděle velikonoční   

                                                        5. neděle velikonoční   6. neděle velikonoční   7. neděle velikonoční   Seslání Ducha Svatého

Úvod do slavnosti Nejsvětější Trojice od P.Vojtěcha Kodeta zde

 

O svatém Vojtěchovi pro děti: zde  pro mládež: zde  pro dospělé:zde 

O svatém Janu Sarkandrovi, památka 6.5. kratší verze zde   delší verze  zde  

13. května je připomínka Panny Marie Fatimské, krátká reportáž zde

K slavnosti Seslání Ducha Svatého Hymnus Veni Creator Spiritus