+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Novinky

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Čáslav

Volby do pastorační rady farnosti Čáslav proběhly 10. ledna 2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi (během mší v 9 hod. a 18 hod.). Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace proběhly volby také před kostelem. Bylo odevzdáno 63 platných hlasovacích lístků.

Zvoleni byli tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasům.

1. Bc. Martin Fidler (46 hlasů)

2. Ing. Renata Pipková (41 hlasů)

3. Marie Fidlerová (34 hlasů)

Jako náhradník je další v pořadí:

4. Ing.Jan Přibyl (22 hlasů)

Hlasy byly sčítány 10.1. večer ve farní budově za účasti volební komise + pana faráře.

Do pastorační rady je jmenovaná Jindra Fišerová z Krchleb a Jarmila Chudomelová a Marie Kratochvílová z Chotusic.

Členem pastorační rady z titulu svého svěcení je i jáhen Josef Poživil.

Všem voličům děkuji za zájem a zvoleným gratuluji a přeji dary Ducha Svatého.

Sepsala:

Lucie Čechalová za Volební komisi a Zdeněk Skalický farář/administrátor, který děkuje celé volební komisi za bezchybný průběh voleb.

15.1.2021 Čáslav

 

 

Volby do pastorační rady 2021

Volby do pastorační rady farnosti Čáslav proběhnou 10. ledna 2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi (během mší v 9 hod. a 18 hod.). Zvoleni budou tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Seznam kandidátů do pastorační rady

Volby do pastorační rady farnosti Čáslav proběhnou 10. ledna 2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi (během mše v 9 hod. a 18 hod.). Zvoleni budou tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasům. V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou volby před kostelem.

Volby do pastorační rady (viz STANOVY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE)

  1. Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky.
  2. Volební právo: a) právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti; b) právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady;
  3. Volební řád:

a) farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů do PR (viz II/1, písm. c); b) kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich písemný souhlas s kandidaturou;

c) volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do PR jako delegáti (viz II/1, písm. c);

d) seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem se zveřejní seznam členů PR delegovaných jednotlivými institucemi;

e) v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů voličům;

f) volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb;

g) volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství výsledky voleb.