+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Novinky

Pomoc Moravě

SOS HODONÍN A BŘECLAV

Všechny nás hluboce zasáhly následky přírodní katastrofy a osudy postižených lidí na jižní Moravě. Oblastní charity Hodonín a Břeclav již bezprostředně pomáhají přímo v postižených obcích. Naše partnerská Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

Charita Česká republika již uvolnila z krizového fondu pro mimořádné události částku 500 tisíc korun na pomoc jižní Moravě. Diecézní charita Hradec Králové a naše regionální Charity poskytnou do postižených oblastí vysoušeče a potřebnou potravinovou i materiální pomoc.

Prosím, pokud můžete, také pomozte. Děkujeme vám!

Finanční dary lze posílat na číslo účtu: 4211325188 / 6800, variabilní symbol: 2002. Pro mezinárodní platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188, SWIFT / BIC VBOE CZ 2X.

Můžete přispět také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.

Charita již dovezla operativně přes tisíc baget pro zasahující a organizuje další pomoc prostřednictvím sbírkového účtu. Dary budou využity pro následnou pomoc v konkrétních obcích. Vyjíždí krizový tým a připravují se další psychosociální týmy, které budou mapovat situaci a pomáhat na místě ve spolupráci s Krizovým štábem Jihomoravského kraje. Charita plánuje koordinovat i materiální pomoc. V oblastech rozdá hygienické prostředky, pracovní nářadí nebo potravinové balíčky.

Více informací naleznete na webových stránkách Diecézní charity Brno https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/.

 

 

 

 

 

Výzva českých a moravských biskupů všem farnostem ohledně Mezinárodního eucharistického kongresu v září 2021 zde

 

 

Sbírka na diecézní charitu z 20.6.2021 činila v kostele sv.Petra a Pavla 3.740,-Kč. Částka byla odeslána na příslučný účet. Děkujeme.

Další diecézní sbírka na církevní školství bude až 19.9.2021. 

 

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie z 18.5.2021  zde

 

 

Od 1.8.2021 nastoupí do naší farnosti nový kněz/administrátor Dmytro Romanovský a nahradí tak současného duchovního správce Zdeňka Skalického. Představení nového kněze proběhne při poutní mši svaté na sv. Petra a Pavla 29.6.2021 v 18:00 a současný se rozloučí.

 

V neděli 23. 5. 2021 se v Čáslavi po ranní mši svaté uskutečnil tradiční Misijní jarmark pořádaný čáslavským misijním klubkem. Za dobrovolný příspěvek se nabízely dekorativní předměty, které připravovali rodiče s dětmi či jiní dobrovolníci. K dispozici byly i misijní kalendáře, růžence, omalovánky, svíčky a další materiály s misijní tematikou po celý týden.

Sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 416 Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Díky všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci. Pavel Lněnička       

 

V pátek 28.5. proběhla v Čáslavi Noc kostelů. Program zde:  kostel sv.Petra a Pavla   kostel sv.Alžběty   kostel sv.Bonifáce     Všem kdo se podíleli na hladkém a úspěšném průběhu této akce děkuji. Zdeněk Skalický

Novou ředitelkou CiGy v Kutné Hoře se stala Mgr. Zuzana Šimůnková ze Sázavky, farnost Habry; poděkování dosavadní ředitelce i všem, kdo se podíleli na výběrovém řízení.

 

Papež František připojil do Loretánských litanií tři nové invokace:

• za invokaci „Matko církve“ se vloží invokace Matko milosrdenství

• za invokaci „Matko božské milosti“ se vloží invokace Matko naděje

• za invokaci „Útočiště hříšníků“ se vloží invokace Útěcho migrujících

 

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

·       ochrana dýchacích cest kterou je respirátor (např.FFP2) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu),

·       dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

·       rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 po obcích zde

 

S účinností od 25. února do odvolání je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Obyčejné roušky ani chirurgické roušky už nestačí. Některé typy nanoroušek či nanošátků ano, stejně jako zdravotnická obličejová maska.

 

 

 

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Čáslav

Volby do pastorační rady farnosti Čáslav proběhly 10. ledna 2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi (během mší v 9 hod. a 18 hod.). Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace proběhly volby také před kostelem. Bylo odevzdáno 63 platných hlasovacích lístků.

Zvoleni byli tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasům.

1. Bc. Martin Fidler (46 hlasů)

2. Ing. Renata Pipková (41 hlasů)

3. Marie Fidlerová (34 hlasů)

Jako náhradník je další v pořadí:

4. Ing.Jan Přibyl (22 hlasů)

Hlasy byly sčítány 10.1. večer ve farní budově za účasti volební komise + pana faráře.

Do pastorační rady je jmenovaná Jindra Fišerová z Krchleb a Jarmila Chudomelová a Marie Kratochvílová z Chotusic.

Členem pastorační rady z titulu svého svěcení je i jáhen Josef Poživil.

Všem voličům děkuji za zájem a zvoleným gratuluji a přeji dary Ducha Svatého.

Sepsala:

Lucie Čechalová za Volební komisi a Zdeněk Skalický farář/administrátor, který děkuje celé volební komisi za bezchybný průběh voleb.

15.1.2021 Čáslav