+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Kostely

Kostel je stavba, která nejen slouží k shromáždění věřících k společným modlitbám a obřadům, ale je zároveň sama o sobě zhmotněním víry a kultury své doby. Není vždy snadné neztratit nic z dědictví předchozích generací, ale zároveň obohatit tuto tradici o  současné vnímání. V našich farnostech se nacházejí kostely se základy už v 11.století. Řada z nich prošla barokními úpravami. V katolické spiritualitě je kostel zároveň místem posvátným, které je zasvěceno Hospodinu a kde tudiž nelze beze všeho konat jakékoliv shromáždění, případně jakoukoli akci. Výsadou kostelů je posvátné ticho. Je přáním církve nechávat tento prostor celodenně otevřený, ale z obavy o ztrátu nebo poškození uměleckých předmětů, to zatím není možné.