Společná modlitba sv. růžence

Vždy ve čtvrtek  (pokud zde nebude mše sv.) od 18.30 v kostele sv. Alžběty. Všichni jste zváni.

Modlíme se za naši farnost a kněze.