Ministranti

Ministrant je světský služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako „sloužit“. Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Mezi služby ministranta patří i pomoc při udílení některých svátostí, především svátosti křtu a eucharistie.