Putování po Svaté Zemi VIII

Osmý den jsme zahájili mší svatou tentokrát v kostele sv. Františka, který patří do areálu místního domova důchodců. Následně jsme putovali do Emauz – místa, kde se Zmrtvýchvstalý dal poznat učedníkům při lámání chleba. Naše další cesta pak vedla do Jaffy, kde jsme si připomněli vzkříšení učednice Tabity sv. Petrem a prohlédli si kostel sv. Petra.

Poslední dvě hodiny času v Izraeli jsme strávili na pláži v Tel Avivu, kde jsme okusili vodu Středozemního moře. Pak už nás čekal jen přesun na letiště, odbavení a ve večerních hodinách odlet zpět do Prahy.

 

 

izrael 8 – Emauzy, Jaffa, Tel Aviv

 

Všichni účastníci děkujeme Bohu za možnost navštívit tuto zemi a místa spojená s životem a působením Pána Ježíše. Zážitky a prožitky zůstanou navždy v našem srdci.

 

Rovněž velké díky patří

Jirkovi Kubantovi za organizaci,

P. Miroslavu Labačovi – našemu průvodci, za jeho více než jen profesionální služby,

P. Oldřichu Prachařovi za duchovní posilu, všechny mše sv. , svátosti smíření a další

a jáhnu Otto Brochovi za veškerou pomoc

 

za poutníky z naší farnosti zpracovala Květoslava Štikovcová