Nábožensví

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
pátek 1. roč. ZŠ 12.30 – 13.15
pátek 2., 3. a 4. roč. ZŠ 13.30 – 14.15
pátek 5. roč. a starší 14.30 – 15.15

Výuka probíhá na faře, přezůvky s sebou.