Křížová cesta

Pobožnost křížové cesty v postní době v kostele sv. Petra a Pavla vždy ve středu a v pátek od 17:15.

V sobotu v Dolních Bučicích od 16:30