Patroni ministrantů

SVATÝ TARSICIUS

tarcisiusTarsicius byl římský hoch, který žil ve třetím století, v době krutého pronásledování prvotní církve. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, kněží řešili, jak jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že dospělé, kteří by se chovali podezřele, by vojáci prohledávali. Tarsicius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté přijímání vězněným donese, vycházel z předpokladu, že malý chlapec nebude tak nápadný. Tak opravdu dostal pouzdro s Eucharistií (tzv. „bursu“) a pověsil si jí na krk pod oblečení.

Cestou Tarsicia zastavila skupinka vrstevníků, se kterými se znal, ale křesťané to nebyli. Zvali ho, ať si s nimi jde hrát, ale on nechtěl. Chlapci viděli, že pod oblečením něco úzkostlivě skrývá, ihned došli k názoru, že je to křesťan a začali ho bít. Seběhli se k tomu další lidé, kteří se k bití nebohého Tarsicia také přidali. Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, lidi rozehnal, že prý chlapce předá k potrestání. Místo toho jej však zanesl k sobě domů a ošetřoval ho. Tarsicius mu z posledních sil předal bursu a úkol donést sv. přijímání vězněným, poté z bursy obdržel sv. přijímání on sám z rukou vojáka a zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol.

SVATÝ DOMINIK SAVIO

dominik savioNarodil se 2. dubna 1842 v San Giovanni di Riva, blízko Chieri v severní Itálii. Pocházel z rodiny, která byla sice chudá co do prostředků k životu, ale bohatá vírou. Od pěti let ministroval, k prvnímu svatému přijímání s horlivostí přistoupil v sedmi letech. Žil neustálou snahou plnit dobře své povinnosti. Ve dvanácti letech se setkal s Donem Boscem a byl jím přijat ke studiu do Valdocca. Don Bosco se mu stal otcem a bezpečným vůdcem. Za dobrého vedení Dominik mentálně rychle dozrával a předčil své vrstevníky. Vysloužil si jméno Savio, což znamená „Moudrý“.

***

Při jedné slavnosti chtěl Don Bosco každému chlapci splnit přání. Dominik napsal své přání slovy: „Pomozte mi, abych se stal svatým.“ Don Bosco řekl: „Žádal jsi o hezký dárek. Na svatost je jeden recept. Jsou v něm pro tebe důležité tři přísady:

Veselost – to, co tě činí smutným, co tě zneklidňuje, odhoď pryč.

Plnění tvých školních a náboženských povinností – buď pozorný, dělej dobře úkoly, připravuj se studiem a modli se rád.

Dělej druhým dobro – vždy je někdo, kdo potřebuje tvou pomoc, kdo je vedle tebe. Podej mu pomocnou ruku, i když tě to bude něco stát. A když dobře tyto tři věci smícháš staneš se svatým.

***

Dominik byl od mala slabé tělesné konstituce a chatrného zdraví. Po třech letech studia výrazně zeslábl. Don Bosco jej poslal zpět domů, kde ještě  před smrtí těšil své zdrcené rodiče. Než vydechl naposledy, Dominik řekl „Sbohem tatínku! Ještě jsem nikdy nespatřil něco tak krásného, jako vidím teď.“ Poté zemřel na tuberkulózu. Bylo mu patnáct let. Blahořečen byl v roce 1950 a svatořečen 12.6. 1954.