Modlitební řetěz

Aktuální info

Od listopadu 2016 dochází ke změně v modlitebním řetězu. Nyní se modlíme nejen za sebe navzájem, ale za jednotlivé čáslavské ulice a okolí, tak abychom do našich proseb a díků zahrnuli i své sousedy a známé. Tradiční rozpis budete opět každý měsíc nacházet na této stránce.

2020:  červen, květen, duben, březen,  únor,  leden

2019:  prosinec, listopad, říjen, září, srpen, červenec, červen, květendubenbřezenúnorleden

2018:  prosineclistopadříjensrpenčervenec, červenkvetendubenbřezenúnorleden

2017:  prosineclistopadříjenzářísrpenčervenecčervenkvětendubenbřezen, únorleden

2016:  prosinec, listopad

  reau14z0004-720x540-720x540

Archiv

Modlitební  řetěz je farní akce, jejímž cílem je denně si v dobrém vzpomenout na jednoho farníka (o tom, na kterého, rozhodne vždy na začátku měsíce los ) a pomodlit se za něj libovolnou modlitbu – Otčenáš, Zdrávas Maria, vlastní modlitbu…. Stačí i jen krátký, ale intenzivní povzdech k Bohu za svěřeného člověka. Nezáleží na délce modlitby, ale na pocitu jednoty, porozumění a růstu lásky k bližnímu.

Svému přímluvci může každý sdělit svůj úmysl modliteb – buď přímo (např. modli se, prosím, za mé zdraví) nebo nepřímo (modli se, prosím, za moje úmysly, které mám v srdci).

Začali jsme v únoru 2012. Zapojit se může kdokoliv, všichni jsou vítáni.

2016: ŘíjenZáří, Srpen, Červenec, ČervenKvětenDuben, Březen, Únor, Leden

2015: Prosinec, Listopad, ŘíjenZáříSrpenČervenecČerven,  Květen