Putování po Svaté Zemi VII

Sedmý den jsme vyhradili samotnému Betlému. Nedaleko našeho hotelu jsme navštívili Pole pastýřů – v místech, kde se pastýřům zjevil anděl oznamující narození Ježíše dnes stojí kostel Gloria in excelsis a jsou zde k vidění jeskyně – původní stáje – upravené jako kaple. Zde jsme pod širým nebem slavili mši svatou. Poté jsme se přesunuli do baziliky Narození Páně, kde jsme uctili místo, na němž se Kristus narodil. Následně jsme si prohlédli františkánský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, nalepený ke zdi baziliky Narození Páně a v podzemních prostorách pak kapli sv. Josefa, v níž Josef dostal pokyn k útěku do Egypta a také místo původního hrobu sv. Jeronýma. Nakonec jsme se přesunuli do Mléčné jeskyně. Podle pověsti zde Maria kojila Ježíše a od kapky mléka zbělela celá jeskyně. Toto místo je církví oficiálně uznané jako svaté, dochází zde vyplnění mnoha proseb (zejména za narození dětí) a k mnoha uzdravením. Součástí je kaple ustavičné adorace, kde Sestry věčného uctívání Nejsvětější Svátosti i přicházející poutníci mohou 24 hodin denně adorovat Nejsvětější Svátost.

 

 

izrael 7– Pole pastýřů, bazilika Narození Páně, Mléčná jeskyně