Galerie 2016

Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

30.12. 2016

Ochutnávka požehnaného vína

29.12. 2016

„Půlnoční“ v našich chrámech

24.12. 2016

Výzdoba chrámu na vánoce, stavba betléma

23.12. 2016

Adventní duchovní obnova

10.12. 2016

« 1 z 2 »

Setkání se sv. Mikulášem

5.12. 2016

Klaus Sonnleitner – adventní koncert

3.12. 2016

Žehnání obecních znaků – Rohozec

27.11. 2016

Přání k narozeninám – Čáslav

17.11. 2016

Přání k narozeninám – Dolní Bučice

16.11. 2016

Dušičkové putování

5.11. 2016

 

Pobožnost za zemřelé

2.11. 2016

Šipkovaná

23.10. 2016

Misijní koláč

9.10. 2016

 

Misijní kongres dětí

1.10. 2016

 

Tridentská mše sv.

18.9. 2016

Podzimní farní pouť – Turzovka

10.9. 2016

« 1 z 4 »

Zahájení školního roku 2016/2017 – farní zahrada

3.9. 2016

 

Turistika II – Žďárské vrchy

22.8. – 23.8. 2016

« 1 z 2 »

 

Poutní mše sv. ve Starkoči

20.8. 2016

Putování Vysočinou

1.-3.8. 2016

« 1 z 3 »

„Malá“ pouť u sv. Anny – Pohled

26.7. 2016

Mužská schola v Kutné Hoře – oslava sv. Jakuba

24.7. 2016

Konec školního roku – posezení na farní zahradě

30.6. 2016

Farní pouť – Orlické hory

18.6. 2016

« 1 z 3 »

Noc kostelů

10.6. 2016

 

Povídání o Austrálii

2.6. 2016

Svátek navštívení Panny Marie

31.5. 2016

 

Slavnost Těla a Krve Páně

29.5. 2016

« 1 z 2 »

První svaté přijímání

22.5. 2016

« 1 z 3 »

 

Pěší pouť na Schořov

7.5. 2016

« 1 z 3 »

Tradiční posezení na farní zahradě

30.4. 2016

 

Slavnostní otevření kostela sv. Alžběty

24.4. 2016

« 1 z 2 »

 

Brigáda u sv. Alžběty

16.4. 2016

« 1 z 2 »

Novokněz Ondřej Kunc

8.4. 2016

Pochod pro život

2.4. 2016

 

Pomlázka

28.3. 2016

 

Velikonoční vigilie

26.3. 2016

 

Noční adorace – Boží hrob

26.3. 2016

Misijní jarmark

13.3. 2016

„Chorální víkend“

12.3. a 13.3. 2016