Putování po Svaté Zemi IV

Čtvrtý den našeho pobytu nás zavedl do Jericha a jeho okolí. Nejprve jsme navštívili Betánii za Jordánem – místo, kde sv. Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše, kde na něj sestoupil Duch svatý v podobě holubice a kde se ozval hlas z nebe „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Na tomto místě jsme obnovili své křestní sliby. Poté jsme se přesunuli do Jericha, kde jsme viděli Zacheův fíkovník, navštívili Horu Pokušení – řecký ortodoxní klášter Karantal, mši svatou jsme slavili v kostele Dobrého pastýře v Jerichu a den jsme zakončili koupáním v nepříliš vzdáleném Mrtvém moři.

 

 

izrael IV – Betanie za Jordánem, Jericho, Mrtvé moře