Ohlášky

Ohlášky z neděle 28. 6. 2020


Neděle
28.6.2020
Poutní slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla
  9:00
11:00
18:00
Čáslav
Chotusice
Čáslav
kostel sv. Patra a Pavla – za + Václava Havla a oboje rodiče
kostel sv. Václava – za + Lad. Horáčka, manželku, zetě Miroslava Hona a rodiče z obojí strany
kostel sv. Petra a Pavla – na poděkování
Pondělí
29.6.2020
Slavnost sv. Petra a Pavla
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla – za Petra a Pavla Němcovy
Úterý
30.6.2020
Středa
1.7.2020
Čtvrtek
2.7.2020
Pátek
3.7. 2020
18:00 Čáslav kostel sv. Petra a Pavla
Sobota
4.7.2020
9:00
17.00
Čáslav
Dolní Bučice
kostel sv. Petra a Pavla
kostel Všech svatých (bohoslužba slova Poživil)
Neděle
5.7.2020
Slavnost patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje
  9:00
11:00
18:00
Čáslav
Žehušice
Čáslav
kostel sv. Petra a Pavla
kostel sv. Marka
kostel sv. Petra a Pavla

 

Příležitost ke svátosti smíření vždy 30 minut před mší svatou a po domluvě.

P. Zdeněk Skalický