Návštěva v Opatovicích

V sobotu 22.2. se vypravila třicítka farníků do Opatovic, kde jsme navštívili našeho dlouholetého duchovního otce P. Bohuslava. Prohlédli jsme si kostel, faru, pomodlili se růženec. Někteří z nás využili čas k přijetí svátosti smíření. Poté jsme měli mši sv. po níž jsme se posilnili přivezenými dobrotami, kávou, čajem a neřidiči mohli ochutnat i vínečko či něco tvrdšího. Výlet se všem moc líbil.

Intronizace Bible a výstava biblí

(text se připravuje)

Padesátiny

V sobotu 23.11. jsme společně v kostele sv. Alžběty oslavili významné životní jubileum – padesátiny -otce Bohuslava Staříka. Sešlo se nás – přátel – z blízkého i širokého okolí více než 120. Společně, za účasti i P. Zdeňka, jsme oslavili mši sv. ze slavnosti sv. Klementa, hlavního patrona naší diecéze, při níž zazněla nádherná píseň zdejšího skladatele Stanislava Macha a básníka Mariina Čeňka Maria Tomíška „S knězem v tomto okamžiku“.  Pak jsme oslavenci individuálně popřáli zdraví, hojnost Boží milosti a Božího požehnání a předali dárky. Následovalo malé pohoštění před kostelem po kterém jsme se rozešli do našich domovů.

« 1 z 2 »

Naše pouť po Svaté Zemi

Ve dnech 20.9. – 28.9. se někteří naši farníci vypravili na pouť do Svaté Země. Připravujeme pro vás článek a fotografie z tohoto putování. Prosíme o strpení, neboť zážitků, prožitků i fotek je hodně…. 🙂

Rozloučení

V neděli 15. září jsme otci Bohuslavovi oficiálně poděkovali, za jeho více než 14 ti letou obětavou službu (i když stále věříme, že rozhodnutí definitivní není). Foto a video se připravuje, strpení prosím.