Vysočina 2018_1

PRÁZDNINOVÁ TURISTIKA I    

Tentokrát se uskutečnila v termínu 23. – 25. července. Celkem 11 turistů putovalo po trase Žďár nad Sázavou – Nížkov – Přibyslav – Havlíčkův Brod. Oproti předpokladu jsme našlapali celkem 54 km nádhernou přírodou. První den nás čekalo něco přes 20 km, okusili jsme koupání v Matějovském rybníku, prohlédli kraj z rozhledny Rosička. V Nížkově nás přivítal P. Zdeněk Sedlák, společně jsme se pomodlili růženec, a pak nám řekl něco z historie kostela a obce. Večer jsme strávili vyprávěním a zpíváním při kytaře. Přespali jsme na faře, někteří odvážlivci pod širákem na zahradě. Úterní den jsme zahájili mší svatou a bohatou snídaní, po níž jsme se rozloučili s P. Zdeňkem a po jeho požehnání jsme se vydali na 14 km cestu do Přibyslavi. Putovali jsme po loukami a po krásné cyklostezce kouzelným údolím. Odpočinuli si a osvěžili se u Sázavy v Ronově nad Sázavou a o půl šesté večer dorazili do Přibyslavi. O půl sedmé byla mše svatá, po které jsme se ubytovali na faře a večer strávili v příjemné zábavě s místními přáteli. Krásnou letní noc většina z nás strávila na farní zahradě pod širákem. Ráno začalo tradičně růžencem a mší svatou, po snídani nám P. Antonín Pavlas požehnal a vykročili jsme na poslední 20 km úsek cesty – po cestě K. H. Borovského přes Stříbrné Hory, a Pohled do Havlíčkova Brodu. Cesta rychle ubývala, v tropickém horku jsme se osvěžovali vodou ze Sázavy. Krátce před půl čtvrtou jsme dorazili na nádraží do Pohledu, kde část naší výpravy nastoupila do vlaku, a zbytek v bezpečí přečkal prudkou letní bouřku.  Po bouři jsme krásně vyčištěným vzduchem pokračovali přes Pohled, kde jsme si – alespoň zvenku – prohlédli gotický kostel sv. Ondřeje a občerstvili se v restauraci,  do Havlíčkova Brodu, kam jsme dorazili přesně několik minut před odjezdem vlaku. Do Čáslavi jsme se vrátili krátce po deváté hodině večerní a celou akci ukončili požehnáním. Výlet byl moc pěkný, všichni se už těšíme na další. Foto v galerii, video pod textem.