Svatyňky Božího milosrdenství

Aktivita putovních svatyněk Božího milosrdenství pokračuje i v roce 2020. Rozpis na poslední čtvrtletí letošního roku je v kostele na nástěnce a na stole.