Večerní modlitba

…. několik inspirací pro večerní modlitbu …

západ slunce

 

Večerní díky

V tento večerní čas děkuje, Bože, každý z nás

za všeliká dobrodiní, která nám nehodným činí tvoje láska odvěká.

A také prosíme tebe, dej nám, ať poznáme sebe,

naše dnešní provinění, dobrých skutků nečinění.

Bože, litujeme toho: dnešního dne hříchů mnoho

spáchali jsme proti tobě, příliš povolili sobě.

Chceme život polepšiti, ctnosti svaté na se vzíti,

hříchů všech se varovati, tvou vůli vždy vykonati.


Hymnus na sklonku dne

Bože, je večer, půjdu spát, na celý den chci vzpomínat.

Na svoje řeči, kde jsem byl, komu jsem radost způsobil.

Nebo to byla bolest snad?

Pak prosím, odpusť, nech mě litovat. ….

Já přes své chyby mám tě rád, i dnešní den chci tobě dát.

Sám na něj pohleď, jaký byl, když všechno zlé jsi odpustil.

A teď už, Pane, půjdu spát, usínám s tebou, mám Tě rád.


Večerní modlitba

Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu,

buď věčně chválen, veleben, za vše, co dals mi tento den.

A jestli v čem jsem pochybil, prosím tě, bys mi odpustil.

Pak spokojeně mohu spát, můj anděl bude u mě stát….

Maria, Boží Rodičko, ochraň mě, moje Matičko.

A ty můj Kriste Ježíši, můj Bože, dobro nejvyšší,

v tvé rány sebe ukrývám, pak šťastně, klidně usínám.

 


 

Večerní modlitba sv. Augustina

Zůstaň, Pane, s těmi, jimž je v tento večer odepřen spánek, s těmi, kdo bdí a pláčí.
Svěř ty, kdo spí, pod ochranu svých andělů a svatých. Skloň se k nemocným, Ježíši Kriste.
Poskytni úlevu těm, kdo klesají na mysli, požehnej umírajícím, ulehči trpícím,
slituj se nad sklíčenými a ochraňuj ty, kdo se radují, a nás všechny ve své veliké lásce. Amen.