kaple Nejsvětější Trojice

Jedná se o kapli v bezprostřední blízkosti hřbitova ve Vrdech. V současnosti patří obci Vrdy, která o ni pečuje. Veřejnosti není zpřístupněna. Je prázdná, mobiliář je integrován v kostele Všech svatých v Dolních Bučicích.