Putování po Svaté Zemi VI

6. den jsme zahájili v centrální části Betléma – konkrétně ve zdejším dětském domově, o který se starají sestry Alžbětinky (většinou Polky). V jejich kapli, vytesané do skály, jsme slavili mši svatou. Poté jsme se přesunuli do Jeruzaléma, kde jsme navštívili další místa spojená s životem Ježíše. Původně se jednalo o samostatné vesnice, dnes jsou svatého města. První zastávkou byla Betánie, kde jsme si prohlédli kostel sv. Lazara. Tento kostel stojí v místě domu Marie, Marty a Lazara. Do Lazarova hrobu se nechodí, neboť je tam mešita. Následně jsme se přesunuli do Betfage, kde jsme navštívili františkánský kostel, v němž každoročně začíná slavnostní průvod na Květnou neděli. Kromě nádherných fresek je zde i kámen, z něhož údajně Ježíš nasedal na oslátko. Za kostelem jsme pak viděli autentické hroby z doby Ježíše Krista. Naše další kroky nás zavedly ke Zdi nářků. Poslední zastávkou tohoto dne byl Ejn Kerem, kde jsme navštívili kostel Sv. Jana Křtitele s kaplí Požehnání v místě, kde se narodil sv. Jan Křtitel a o kousek dál kostel Navštívení (Chvalozpěvů) v místě setkání Marie a sv. Alžběty.

izrael 6 – Betánie, Betfage, Zeď nářků, Ejn Kerem